Sidebar

Giữ nguyên quy định “Trẻ em là người dưới 16 tuổi”

Ngày 5/4/2016, với 444/449 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật Trẻ em (sửa đổi), Luật này có hiệu lực thi hành từ 01/6/2017.

Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, bà Nguyễn Thanh Hải, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết: Quốc hội đã thảo luận và cho ý kiến về dự thảo Luật Trẻ em ( sửa đổi) ngày 23/3. Sau khi gửi phiếu xin ý kiến các đại biểu có 340/397 ý kiến đồng về phương án “Trẻ em là người dưới 16 tuổi”, chiếm 85,64% tổng số phiếu thu về. Vì vậy, Quốc hội cũng đồng vẫn giữ nguyên quy định về độ tuổi của trẻ em như quy định tại Luật hiện hành. Cụ thể, tại Điều 1, Luật trẻ em (sửa đổi) quy định trẻ em là người dưới 16 tuổi.

Xem thêm nội dung tại đây>>

Nguồn: http://www.congdoanvn.org.vn/details.asp?l=1&c=56&m=10214

Các bài khác...