Sidebar

Nghị quyết 6b/TLĐ góp phần thực hiện có hiệu quả công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho lao động nữ

Ngày 29/1/2011, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn (khoá X) đã ban hành Nghị quyết 6b/TLĐ ngày 29/01/2011 về công tác vận động nữ CNVCLĐ nhằm tiếp tục phát huy vai trò và tiềm năng của nữ CNVCLĐ, góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết 11-NQ/TW và Nghị quyết 20-NQ/TW...

Xem đầy đủ nội dung>>
Nguồn: http://www.congdoanvn.org.vn/details.asp?l=1&c=56&m=10035

Các bài khác...