Sidebar

Hướng dẫn tổ chức Tháng hành động Vì Trẻ em, Ngày Gia đình Việt Nam và các ngày kỷ niệm về Dân số năm 2015

Thực hiện Công văn số 582/TLĐ ngày 04/5/2015 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam về việc Hướng dẫn tổ chức Tháng hành động vì Trẻ em (từ 01/6 đến 30/6), Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Ngày Dân số Thế giới (11/7), Ngày Dân số Việt Nam (26/12), Tháng hành động quốc gia vì Dân số (tháng 12) năm 2015, Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục (CĐGD) Việt Nam hướng dẫn các đơn vị tổ chức hoạt động Kỷ niệm và hưởng ứng các sự kiện như sau:

Xem nội dung chi tiết trên trang Công đoàn giáo dục Việt Nam

Nguồn http://www.congdoangdvn.org.vn/index.aspx?def=556&ID=2030&CateID=541

Các bài khác...