Sidebar

Đảng ủy Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật tổ chức “Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng Cộng sản Việt Nam” năm 2019

a1.jpg

Xác định phát triển đảng viên trong sinh viên là nhiệm vụ quan trọng nhằm tạo nguồn cho công tác phát triển Đảng, xây dựng lực lượng kế thừa có đủ năng lực, trình độ và phẩm chất đạo đức góp phần xây dựng tổ chức cơ sở Đảng nhà trường vững mạnh, Đảng ủy Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật (ĐHSPKT) đã tổ chức Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng Cộng sản Việt Nam năm 2019 cho sinh viên của Trường tại Hội trường B trong 02 ngày 23/11/2019 và 24/11/2019.

Phối hợp với Văn phòng Đảng ủy Đại học Đà Nẵng, sáng ngày 23/11/2019, Đảng ủy Trường ĐHSPKT tổ chức Lễ khai mạc “Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng Cộng sản Việt Nam” năm 2019 cho 67 học viên là đoàn viên ưu tú được lựa chọn từ các Chi đoàn, Liên Chi đoàn thuộc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trường ĐHSPKT và 26 đoàn viên ưu tú của Cơ quan Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN).
 
Các học viên được trang bị kiến thức cơ bản về các chuyên đề: Khái quát về lịch sử Đảng Cộng sản Viêt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
 
a2.jpg

Sau thời gian học tập 05 chuyên đề, các học viên của lớp học đã viết bài thu hoạch với những vấn đề cơ bản đã tiếp thu được về mặt lý luận và vận dụng vào thực tiễn của mỗi cá nhân.

Các bài khác...