Sidebar

CƠ CẤU TỔ CHỨC ĐẢNG BỘ

CƠ CẤU TỔ CHỨC ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT NHIỆM KỲ 2018-2020 

 STT

 HỌ VÀ TÊN  CHỨC VỤ
 1  Đ/c Phan Cao Thọ Bí thư Đảng ủy
 2  Đ/c Phan Bảo An Phó Bí thư Đảng ủy
 3  Đ/c Nguyễn Thị Khánh Hồng Ủy viên Ban Thường vụ
 4  Đ/c Lê Thị Hải Anh Đảng ủy viên
 5  Đ/c Nguyễn Linh Nam  Đảng ủy viên
 6  Đ/c Hồ Trần Anh Ngọc Đảng ủy viên
 7  Đ/c Đoàn Chí Thiện Đảng ủy viên
8  Đ/c Phan Tiến Vinh Đảng ủy viên

CÁC CHI BỘ TRỰC THUỘC

 STT

 CHI BỘ  BÍ THƯ CHI BỘ
 1  Liên phòng Tổ chức và Tài chính  Đoàn Chí Thiện
 2  Liên phòng Đào tạo và Công tác sinh viên  Nguyễn Tấn Hòa
 3 Liên phòng Khoa học và Khảo thí Phan Ngọc Kỳ
 4 Phòng Cơ sở Vật chất Lê Văn Hoài
 5  Khoa Điện - Điện tử Phạm Văn Phát (Phó Bí thư)
 6  Khoa Cơ khí  Hồ Trần Anh Ngọc
 7  Khoa Kỹ thuật Xây dựng  Phan Tiến Vinh
8  Khoa Công nghệ Hóa học - Môi trường  Huỳnh Thị Diễm Uyên
9  Khoa Sư phạm Công nghiệp Nguyễn Đức Sỹ
 

ỦY BAN KIỂM TRA

     

    1. Đ/c Nguyễn Anh Duy
    2. Đ/c Nguyễn Thanh Hội
    3. Đ/c Nguyễn Thị Khánh Hồng

Các bài khác...