Sidebar

Thông tin về SEED (Canada - ASEAN Scholarships and Educational Exchanges for Development)

Sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh của các trường ĐH, cao đẳng (CĐ) các nước thuộc khu vực Đông Nam Á có liên kết hợp tác với một số cơ sở giáo dục (sau phổ thông) tại Canada.