Sidebar

# Tên thiết bị Xuất xứ Khoa Quản lý Nơi Quản lý Số lượng Đơn vị tính Ngày cập nhật
1 Maquettes d'automatisme TSX-Micro Cộng hòa Pháp tài trợ Khoa Cơ khí Phòng thí nghiệm Cơ điện tử 06 Bộ 21/12/2014
2 Mô hình dạy học PLC S7-200 (CPU 224) Việt Nam Khoa Cơ khí Phòng thí nghiệm Cơ điện tử 04 Bộ 20/12/2014
3 Mô hình dạy học biến tần (Siemems) Việt Nam Khoa Cơ khí Phòng thí nghiệm Cơ điện tử 01 Bộ 20/12/2014
4 Mô hình dạy học Logo (12/24 RC) Việt Nam Khoa Cơ khí Phòng thí nghiệm Cơ điện tử 02 Bộ 20/12/2014
5 Mô hình điều khiển PLC S7300 (CPU 314) Việt Nam Khoa Cơ khí Phòng thí nghiệm Cơ điện tử 04 Bộ 20/12/2014
6 Hệ đào tạo về Robot và các thiết bị kèm theo Việt Nam Khoa Cơ khí Phòng thí nghiệm Cơ điện tử 01 Bộ 20/12/2014
7 Mô hình sản xuất tự động Việt Nam Khoa Cơ khí Phòng thí nghiệm Cơ điện tử 01 Bộ 20/12/2014
8 Bàn thực hành khí nén Canada viện trợ Khoa Cơ khí Phòng thí nghiệm Cơ điện tử 04 Bộ 21/12/2014
9 Máy đèn chiếu đo biến dạng PT-A3000 (Mitutoyo) Việt Nam Khoa Cơ khí Phòng thí nghiệm Kỹ thuật đo 01 Cái 20/12/2014
10 Máy đo độ cứng Rockwell AT -600 (Mitutoyo) Việt Nam Khoa Cơ khí Phòng thí nghiệm Kỹ thuật đo 01 Cái 20/12/2014
Trang 1 / 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiến