Sidebar

# Mã đề tài Tên Đề tài Chủ nhiệm ĐT Thgian thực hiện Ngày cập nhật
Ð2014-06-15 Nghiên cứu các giải pháp chiếu sáng tự nhiên áp dụng nguyên lý thiết kế thụ động cho nhà liên kế tại Đà Nẵng ThS. Lê Thanh Hòa 2014 20/12/2014
Ð2013-06-14-BS Nghiên cứu xây dựng mô hình thực nghiệm và đưa ra các giải pháp tiết kiệm năng lượng cho OpenFlow Switch nhằm tiết kiệm năng lượng trong Trung tâm mạng dữ liệu ThS. Trần Hoàng Vũ 2013-2014 20/12/2014
Ð2013-06-13-BS Nghiên cứu xây dựng chương trình tính hệ số truyền nhiệt trong các thiết bị trao đổi Nhiệt TS. Phan Quí Trà 2013-2014 20/12/2014
Ð2013-06-12-BS Nghiên cứu xây dựng hệ thống đo lường và phân tích tín hiệu cảm biến TS. Võ Như Tiến 2013-2014 20/12/2014
Ð2013-06-11-BS Nghiên cứu và thiết kế DDR3 Memory Controller IP Core trên nền công nghệ FPGA ThS. Phạm Văn Phát 2013-2014 20/12/2014
Ð2013-06-10-BS Nghiên cứu đổi mới phương án tuyển sinh tại trường Cao đẳng Công nghệ, Đại học Đà Nẵng TS. Nguyễn Anh Duy 2013-2014 20/12/2014
Ð2013-06-09 Nghiên cứu đề xuất các giải pháp thiết kế theo hướng kiến trúc xanh cho loại hình nhà chung cư cao tầng tại thành phố Đà Nẵng - cho giai đoạn đến năm 2030 ThS. Phan Tiến Vinh 2013 20/12/2014
Ð2013-06-08 Nghiên cứu sự phân hủy của vật liệu composite trên nền epoxy được tăng cường sợi thủy tinh trong điều kiện khí hậu tại Đà Nẵng- Việt Nam ThS. Nguyễn Thanh Hội 2013 20/12/2014
Ð2013-06-07 Nghiên cứu chế tạo màng sinh học từ cellulose vi khuẩn và chitosan nhằm ứng dụng làm băng y tế chữa bỏng ThS. Hồ Lê Hân 2013 20/12/2014
Ð2012-06-06 Xây dựng các biện pháp phòng ngừa vi phạm pháp luật cho sinh viên Trường Cao đẳng Công nghệ trong giai đoạn hiện nay ThS. Lê Vũ 2012 20/12/2014
Trang 1 / 35 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 Tiến