Sidebar

Lịch công tác tuần 03 từ ngày 18/01/2021 đến ngày 24/01/2021

Ngày cập nhật: 21/01/2021
     

Lịch công tác tuần 03 từ ngày 18/01/2021 đến ngày 24/01/2021

THỨ / NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

Thứ Hai
 18/01
07h30

Hội ý Ban Giám hiệu

Ban Giám hiệu

Phòng Hiệu trưởng

Hiệu trưởng

15h30

Họp BTV Đảng ủy trường

Như bên

Phòng Bí thư Đảng ủy

Bí thư Đảng ủy trường
16h00 Họp Đảng ủy trường

Như bên

Phòng họp 1

Bí thư Đảng ủy trường
Thứ Ba
 19/01
08h30 Hội thảo khoa học thuộc chương trình Researcher Links của Quỹ Newton: “Kinh nghiệm xây dựng nền kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam” - Viện NC&ĐT Việt - Anh: Viện trưởng, cán bộ được phân công;

- Đại diện các Sở, Ban, Ngành tại Đà Nẵng;

- Đại diện lãnh đạo các đơn vị đào tạo và nghiên cứu trên địa bàn Đà Nẵng;

- Đại diện các tổ chức, doanh nghiệp và nhóm khởi nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam;

- 50 chuyên gia đang nghiên cứu và làm việc trong ngành kinh tế môi trường và các ngành liên quan ở Việt Nam.

Hội trường - 41 Lê Duẩn Viện trưởng Viện NC&ĐT Việt-Anh
14h00 Thẩm định CTĐT ngành CNKT Kiến trúc - Thành viên Hội đồng thẩm định theo QĐ số 11/QĐ-ĐHSPKT ngày 12/01/2021

- Tổ soạn thảo CTĐT ngành CNKT Kiến trúc - Đại diện BCN Khoa KTXD

Phòng họp 1 Chủ tịch Hội đồng thẩm định
15h30 Họp BTV Đoàn Thanh niên ĐHĐN Như bên. Phòng họp 2 Khu A - 41 Lê Duẩn.

Bí thư Đoàn ĐHĐN

Thứ Tư
 20/01
08h00 Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020

Toàn thể Đảng viên Đảng bộ Trường ĐHSPKT

Hội trường B

Bí thư Đảng ủy trường

15h00 Họp Ban Chỉ đạo tư vấn tuyển sinh năm 2021 - Ban Giám hiệu;

 - Trưởng các đơn vị.

Phòng họp 1 Hiệu trưởng
Thứ Năm
21/01
08h00 Xét tuyển viên chức vòng 2 theo kế hoạch số 19/KH-ĐHSPKT ngày 13/01/2021 Theo kế hoạch Phòng họp 1

Ban Kiểm tra sát hạch

10h00 Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Công đoàn Giáo dục Việt Nam về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của công đoàn cơ sở

- Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Trường;

- Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn bộ phận;

- Trưởng Ban Thanh tra Nhân dân

Phòng họp 1

Chủ tịch công đoàn trường

11h00 Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Trường  Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Trường

Phòng họp 1

Chủ tịch công đoàn trường

14h00
Tạm hoãn
Họp Ban Thư ký Hội đồng tuyển sinh đại học chính qui năm 2021 Theo QĐ số 75/QĐ-ĐHĐN ngày 07/01/2021 của Giám đốc ĐHĐN. Phòng 0804 Khu B - 41 Lê Duẩn

Trưởng Ban Thư ký

Thứ Sáu
22/01
08h30 Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020 của Đảng bộ ĐHĐN - Theo Kế hoạch số 119-KH/ĐU ngày 14/01/2021 của Đảng ủy ĐHĐN;

- Đại biểu khách mời.

- Danh sách tham dự của Trường ĐHSPKT

Hội trường - 41 Lê Duẩn

Bí thư Đảng ủy ĐHĐN

14h00 Triển khai thử nghiệm phần mềm quản lý hoạt động chung - Lãnh đạo và chuyên viên phòng Đào tạo;

- Đại diện Trung tâm phát triển Phần mềm SDC

Phòng Đào tạo Trưởng phòng Đào tạo
15h30 Thăm sinh viên học GDAN&QP tại Trung tâm GDAN&QP Quân khu 5 và tập huấn đánh giá điểm rèn luyện cho sinh khóa 2020 - Đại diện Ban Giám hiệu;

- Phòng CTSV, Phòng Đào tạo, Đoàn Thanh niên

Trung tâm GDAN&QP Quân khu 5

Ban Giám hiệu

16h00 Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa ĐHĐN và BIDV – CN Hải Vân - Ngân hàng BIDV: Đại diện Ban lãnh đạo BIDV, Lãnh đạo các Ban HSC; Ban Lãnh đạo BIDV CN Hải Vân, Lãnh đạo các phòng nghiệp vụ;

- ĐHĐN: Giám đốc, PGĐ Ngô Văn Dưỡng; đại diện BTV Công Đoàn, ĐTN, BTK HSV; Đại diện Lãnh đạo: Văn phòng, các Ban chức năng, Trung tâm TTHL&TT, Khoa GDQP&AN;

- Các trường ĐHTV: Đại diện Ban Giám hiệu; BTV ĐTN, BTK HSV; Lãnh đạo phòng CTSV;

- Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum, Viện NC&ĐT Việt-Anh, Khoa Y Dược: Đại diện lãnh đạo đơn vị; đại diện lãnh đạo Phòng / bộ phận CTSV;

- Đại biểu theo giấy mời.

Hội trường - 41 Lê Duẩn

Giám đốc ĐHĐN & Tổng Giám đốc BIDV Việt Nam

Thứ Bảy
 23/01
         
Chủ Nhật
 24/01