Sidebar

Lịch công tác tuần 50 từ ngày 03/12/2018 đến ngày 09/12/2018

Ngày cập nhật: 06/12/2018
     

Lịch công tác tuần 50 từ ngày 03/12/2018 đến ngày 09/12/2018

 

THỨ / NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

Thứ Hai
 03/12
07h30 Hội ý Ban Giám hiệu Ban Giám hiệu Phòng Hiệu trưởng Hiệu trưởng
08h00 Họp Giao ban Ban Giám hiệu, CTCĐ, BTĐTN, CTHCCB, Trưởng Phòng, Trưởng Khoa, Phụ trách các đơn vị, Thư ký Hội đồng trường, Tổ trưởng trực thuộc Phòng họp 1 Hiệu trưởng
10h00 Họp thống nhất phân công giảng dạy - Ban Giám hiệu;

- Trưởng phòng Đào tạo, Trưởng khoa, Phó Trưởng khoa Cơ khí, Xây dựng, SPCN;

- Trưởng Bộ môn Cơ sở Kỹ thuật, Cơ khí Chế tạo

Phòng họp 1 Hiệu trưởng
14h00 Công ty Esuhai làm việc với nhà trường về chương trình thực tập sinh ngắn hạn tại Nhật Bản - Ban Giám hiệu;

- Phòng Đào tạo, P. QLKH&HTQT, P. CTSV, Trưởng các Khoa Cơ khí, Khoa CNHH-MT

Phòng họp 1 Hiệu trưởng
14h15 Lễ trao học bổng JBAV cho sinh viên ĐHĐN - ĐHĐN: PGĐ Ngô Văn Dưỡng; Trưởng các Ban: HTQT, CTHSSV; Phó CVP (ThS. Đinh Thị Mỹ Hạnh);

- Các CSGDĐHTV và ĐVTT: Đại diện Phòng CTSV;

- Các sinh viên được nhận học bổng và phụ huynh.

Phòng họp 1

Khu A 41 Lê Duẩn

PGĐ ĐHĐN PGS. TS Ngô Văn Dưỡng
Thứ Ba
  04/12
08h00 Tiếp CBVC, đoàn viên Công đoàn, Người lao động Như bên Phòng CTCĐ trường Chủ tịch Công đoàn trường
09h00 Họp Hội đồng xét nâng bậc lương đợt 2 năm 2018 Theo Quyết định Phòng họp 1 Chủ tịch Hội đồng
11h00 Lịch Sinh hoạt lớp của Khoa CNHH-MT & Khoa SPCN Theo Thông báo Giảng đường khu A Giáo viên chủ nhiệm các lớp
Thứ Tư
 05/12
08h00 Hiệu trưởng trao đổi với Cán bộ Giảng dạy dưới 50 tuổi Hiệu trưởng, Trưởng các phòng TC-HC , Đào tạo, QLKH, KT-ĐBCLGD, KH-TC.

- Các Cán bộ Giảng dạy <50 tuổi

Phòng họp 1 Hiệu trưởng
09h00 Tiếp Giám đốc Văn phòng Châu Á – Thái Bình Dương, Tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF) - ĐHĐN: Giám đốc, Trưởng các Ban: HTQT, KHCNMT;

- Trường ĐHBK: Đại diện Lãnh đạo: Phòng KHCN&HTQT, Khoa CNTT;

- Trường ĐHNN: Đại diện Lãnh đạo: Phòng KH&HTQT, Khoa Tiếng Pháp;

- Viện Công nghệ Quốc tế DNIIT: Đại diện lãnh đạo;

- Trường ĐHSPKT: Đại diện Ban Giám hiệu.

Phòng 8010

Khu B 41 Lê Duẩn

Giám đốc ĐHĐN
11h00 Lịch Sinh hoạt lớp của Khoa KTXD Theo Thông báo Giảng đường khu A Giáo viên chủ nhiệm các lớp
Thứ Năm
06/12
08h00 Họp Hội đồng xét cấp chứng chỉ Chương trình đào tạo kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục ĐH & TCCN khóa 7 Theo QĐ số 3458/QĐ-ĐHĐN ngày 10/10/2018 của Giám đốc ĐHĐN. Phòng họp 2

Khu A 41 Lê Duẩn

Chủ tịch Hội đồng PGS.TS Ngô Văn Dưỡng
09h00 Làm việc với Tập doàn TOYOTA Việt Nam - Ban Giám hiệu;

- Ban Chủ nhiệm khoa Cơ khí, Điện - ĐT;

- Phụ trách Phòng CSVC, KH-TC

Phòng họp 1 Hiệu trưởng
10h30 Họp v/v kê khai và công khai tài sản, thu nhập của Ban Giám hiệu ,Kế toán trưởng năm 2018 Theo Kế hoạch 347/KH-ĐHSPKT ngày 22/11/2018 của Hiệu trưởng Trường ĐHSPKT Phòng họp 1 Hiệu trưởng
11h00 Lịch Sinh hoạt lớp của Khoa Điện - Điện tử Theo Thông báo Giảng đường khu A Giáo viên chủ nhiệm các lớp
14h00 Tiếp cán bộ, viên chức Các cán bộ, viên chức, người lao động có nhu cầu Phòng Giám đốc ĐHĐN Giám đốc ĐHĐN
15h00 Gặp mặt Chi hội Cựu Chiến binh Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Trưởng Phòng TH-HC Phòng họp 1 Đảng ủy trường
15h30 Họp Ban Thường vụ Đoàn ĐHĐN - Như bên;

- Mời đ/c Nguyễn Văn Hưng - Phó Bí thư Đoàn Trường CĐCNTT;

- Mời đ/c Nguyễn Đình Viễn - Phó Bí thư Đoàn Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum.

Phòng họp 2

Khu A 41 Lê Duẩn.

Bí thư Đoàn ĐHĐN
Thứ Sáu
07/12
08h00

(TẠM HOÃN)

Họp về chuyển chức danh nghề nghiệp đối với viên chức đang giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học và kỹ sư - ĐHĐN: Ban Giám đốc; Ban TCCB: Lãnh đạo và chuyên viên;

- Các CSGDĐHTV: Đại diện Ban Giám hiệu, Trưởng Phòng TCHC;

- Trưởng Khoa GDTC, đại diện lãnh đạo Khoa Y Dược, Trưởng Phòng TCHC Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum.

Phòng họp 2

Khu A 41 Lê Duẩn

Giám đốc ĐHĐN
08h00 Họp Hội đồng đánh giá kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài KHCN cấp bộ thực hiện năm 2018 kinh phí từ NSNN của Trường ĐHSP, Trường ĐHSPKT, Cơ quan ĐHĐN và Viện NC&ĐT Việt - Anh - Theo QĐ số 4176/QĐ-ĐHĐN, ngày 29/11/2018 của Giám đốc ĐHĐN;

- Các chủ nhiệm đề tài.

Phòng 8.009

Khu B 41 Lê Duẩn

Chủ tịch Hội đồng GS.TS Trần Văn Nam
11h00 Lịch Sinh hoạt lớp của Khoa Cơ khí Theo Thông báo Giảng đường khu A Giáo viên chủ nhiệm các lớp
16h00 Lễ trao học bổng “Tiếp sức đến trường” Ban Giám hiệu, Đại diện Ban chủ nhiệm các Khoa; Phòng KHTC; Phòng TCHC Phòng họp 1 Ban Giám hiệu
Thứ Bảy
 08/12
Sáng 8h00 chiều 14h Lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng Công sản Việt Nam cho CBVC Danh sách CBVC Trường ĐHSPKT tham dự lớp Bồi dưỡng

- Theo Thông báo số 865-TB/ĐU ngày 05/10/2018 của Đảng ủy ĐHĐN.

P. Hội thảo Tầng 5 91 A N.T.M.K BTC lớp học
Chủ Nhật
 09/12
Sáng 8h00 chiều 14h Lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng Công sản Việt Nam cho CBVC Danh sách CBVC Trường ĐHSPKT tham dự lớp Bồi dưỡng

- Theo Thông báo số 865-TB/ĐU ngày 05/10/2018 của Đảng ủy ĐHĐN.

P. Hội thảo Tầng 5 91 A N.T.M.K BTC lớp học