Sidebar

Lịch công tác tuần 02 từ ngày 07/01/2018 đến ngày 13/01/2019

Ngày cập nhật: 10/01/2019
     

Lịch công tác tuần 02 từ ngày 07/01/2019 đến ngày 13/01/2019

 

THỨ / NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

Thứ Hai
 07/01
07h30 Hội ý Ban Giám hiệu Ban Giám hiệu Phòng Hiệu trưởng Hiệu trưởng
10h00 Hội Sinh viên ĐHĐN làm việc với Công ty CAS về việc phối hợp xây dựng ứng dụng vì cộng đồng - BTK Hội Sinh viên ĐHĐN;
- Đại diện Công ty CAS;
- Mời: Bí thư Đoàn ĐHĐN; Phó Trưởng ban phụ trách Ban CTHSSV ĐHĐN.
Phòng 8014

Khu B - 41 Lê Duẩn

Chủ tịch Hội SV ĐHĐN
Thứ Ba
  08/01
08h00 Tiếp CBVC, đoàn viên Công đoàn, Người lao động Như bên Phòng CTCĐ trường Chủ tịch Công đoàn trường
18h30 Lễ kỷ niệm 69 năm ngày truyền thống HSSV và Hội Sinh viên Việt Nam (09/01/1950-09/01/2019) - PGĐ Ngô Văn Dưỡng;
- Sinh viên triệu tập theo Thông báo số 29/ĐHĐN-ĐTN ngày 28/12/2018;
- Đại biểu có giấy mời.
Hội trường

41 Lê Duẩn

Chủ tịch Hội SV ĐHĐN
Thứ Tư
 09/01
08h00 Họp về đề án tuyển sinh năm 2019 của ĐHĐN - ĐHĐN: Ban Giám đốc; Trưởng, Phó Ban ĐT; Chánh VP; Trưởng các Ban: KHTC, Thanh tra, KHCN&MT; Phó trưởng Ban phụ trách Ban TCCB;
- Các CSGDĐHTV: Hiệu trưởng, Trưởng Phòng ĐT;
- Các đơn vị đào tạo trực thuộc: Thủ trưởng đơn vị; Trưởng phòng/Tổ trưởng Đào tạo.
Phòng họp 2 Khu A - 41 Lê Duẩn Giám đốc ĐHĐN
09h00 Họp kiểm điểm BTV Đoàn ĐHĐN - Như bên;
- Mời Đại diện BTV Đảng ủy ĐHĐN.
Phòng họp 1

Khu A - 41 Lê Duẩn

Bí thư Đoàn ĐHĐN
Thứ Năm
10/01
08h00 Tuyển dụng viên chức đợt 2 (vòng phỏng vấn theo kế hoạch) - Theo Quyết định

- Ứng cử viên theo thông báo

Phòng họp 1 (P. Phỏng vấn số 1) & Phòng Khách QT (P. PV số 2)Chủ tịch hội đồng và Tiểu ban kiểm tra sát hạch
14h00 Họp Đảng ủy trường ĐHSPKT mở rộng Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ Phòng họp 1 Bí thư Đảng ủy
14h00 Tiếp cán bộ, viên chức Các cán bộ, viên chức, người lao động có nhu cầu. Phòng PGĐ Ngô Văn Dưỡng PGĐ ĐHĐN PGS.TS. Ngô Văn Dưỡng
Thứ Sáu
11/01
08h00 Xét khen thưởng quá trình cống hiến đợt 1/2019 và giới thiệu gương điển hình tiên tiến quý IV/2018 Theo Quyết định

Quyết định bổ sung thành viên hội đồng

Phòng họp 1 Chủ tịch Hội đồng TĐKT Trường
14h00 Giao ban Quý 4 công tác Tuyên huấn Đảng ủy ĐHĐN * ĐHĐN:
- Ủy viên Ban Tuyên huấn Đảng uỷ ĐHĐN;
- Các đ/c phụ trách công tác Tuyên huấn và DLXH;
các tổ chức đoàn thể ĐHĐN (Công đoàn, Đoàn TN, Hội CCB), Trưởng ban Ban CTHSSV;
- Các đ/c Báo cáo viên Đảng ủy ĐHĐN;
- Các đ/c Cộng tác viên Dư luận XH ĐHĐN;
* Đảng ủy cơ sở:
- Các đ/c phụ trách công tác Tuyên huấn và DLXH các đảng uỷ cơ sở;
* Mời dự: Đ/c Bí thư Đảng ủy ĐHĐN.
Phòng họp 1

Khu A - 41 Lê Duẩn

Trưởng ban Ban Tuyên huấn Đảng uỷ ĐHĐN Đ/c Đoàn Quang Vinh
15h15 Giao ban Quý 4 công tác UBKT Đảng ủy ĐHĐN - Ủy viên UBKT Đảng ủy ĐHĐN;
- Chủ nhiệm UBKT các đảng ủy cơ sở;
- Mời dự: 
Đ/c Bí thư Đảng ủy ĐHĐN.
Đ/c Chánh VP Đảng ủy ĐHĐN.
Phòng họp 1

Khu A - 41 Lê Duẩn

Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy ĐHĐN Đ/c Ngô Văn Dưỡng
16h15 Giao ban Quý 4 công tác Văn phòng Đảng ủy ĐHĐN - Cán bộ VP: Đảng ủy ĐHĐN và các đảng ủy cơ sở;
- Đ/c Đảng ủy viên phụ trách công tác Văn phòng các đảng ủy cơ sở;
- Mời dự: Đ/c Bí thư Đảng ủy ĐHĐN.
Phòng họp 1

Khu A - 41 Lê Duẩn

Chánh Văn phòng Đảng ủy ĐHĐN
Thứ Bảy
 12/01
         
Chủ Nhật
 13/01