Sidebar

Lịch công tác tuần 07 từ ngày 11/02/2019 đến ngày 17/02/2019

Ngày cập nhật: 14/02/2019
     

Lịch công tác tuần 07 từ ngày 11/02/2019 đến ngày 17/02/2019

 

THỨ / NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

Thứ Hai
 11/02
08h00 Gặp mặt đầu Xuân Kỷ Hợi - 2019 và Chúc mừng tân Tiến sĩ năm 2018 - ĐHĐN: Ban Giám đốc; Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn TN; Chủ tịch Hội SV; Chủ tịch Hội Cựu chiến binh; Chủ tịch Hội Cựu Giáo chức; Trưởng Chi hội Nữ Trí thức; Chánh, Phó các Văn phòng; Trưởng, Phó các Ban, các Khoa trực thuộc; Giám đốc, Phó Giám đốc các Trung tâm; Phó Viện trưởng PT Viện NC&ĐT Việt – Anh; Kế toán trưởng;
- Các CSGDĐHTV, Cơ quan ĐHĐN, Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum: Ban Giám hiệu/Ban Giám đốc Phân hiệu; Chủ tịch Công đoàn; Bí thư Đoàn TN; Chủ tịch Hội SV; Chủ tịch Hội Cựu chiến binh;
- Các tân Tiến sĩ năm 2018 (theo Giấy mời).
Hội trường

41 Lê Duẩn

Giám đốc ĐHĐN
10h00 Gặp mặt đầu Xuân Kỷ Hợi - 2019

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật

Toàn thể CBVC Hội trường B Hiệu trưởng
Thứ Ba
  12/02
         
Thứ Tư
 13/02
14h30 Ban Giám đốc làm việc với Ban KHCN&MT về kế hoạch hoạt động KHCN năm 2019 - ĐHĐN: Ban Giám đốc; Đại diện Lãnh đạo các Ban: KHTC, TCCB, CSVC, ĐT, ĐBCLGD, PC&TĐ, Đoàn TN;
- Mời: GS.TSKH. Bùi Văn Ga - Tổng Biên tập Tạp chí; GS.TS. Trần Văn Nam - Phó Tổng biên tập Tạp chí; PGS.TS. Võ Trung Hùng - Phó Hiệu trưởng Trường ĐHSPKT.
Phòng họp 2

Khu A - 41 Lê Duẩn

Giám đốc ĐHĐN
Thứ Năm
14/02
         
Thứ Sáu
15/02
09h00 Họp Đảng ủy trường Đảng ủy viên Phòng họp 1 Bí thư Đảng ủy trường
15h00 Giám đốc làm việc với BTV Đoàn Thanh niên; BTK Hội Sinh viên ĐHĐN - Như bên;
- Mời: Phó Trưởng Ban PT Ban CTHSSV, Giám đốc Trung tâm TTHL&TT; đại diện Lãnh đạo Ban KHTC, Ban KHCN&MT.
Phòng họp 2 Khu A - 41 Lê Duẩn Giám đốc ĐHĐN
Thứ Bảy
 16/02
         
Chủ Nhật
 17/02