Sidebar

Lịch công tác tuần 13 từ ngày 25/03/2019 đến ngày 31/03/2019

Ngày cập nhật: 28/03/2019
     

Lịch công tác tuần 13 từ ngày 25/03/2019 đến ngày 31/03/2019

 

 

THỨ / NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

Thứ Hai
 25/03
07h30 Hội ý Ban Giám hiệu Ban Giám hiệu Phòng Hiệu trưởng Hiệu trưởng
09h00 Họp Hội đồng Thi đua Khen thưởng, xét gương điển hình tiên tiến quý I/2019 Theo quyết định 645/QĐ-ĐHSPKT ngày 21/9/2018 và QĐ số 10/QĐ-ĐHSPKT ngày 09/01/2019. Phòng họp 1 Chủ tịch Hội đồng
14h00 Họp chuẩn bị tổ chức môn E-Sport trong khuôn khổ Đại hội Thể thao Sinh viên ĐHĐN lần thứ XI-2019 - PGĐ Ngô Văn Dưỡng; Ban Giám đốc Trung tâm Thể thao; Ban Giám đốc Trung tâm PTPM;
- Chỉ đạo viên, huấn luyện viên môn E.Sport của các đơn vị tham gia;
- Đại diện Công ty Công nghệ VN (VNG)
Phòng họp 1 khu A - 41 Lê Duẩn PGĐ ĐHĐN PGS.TS. Ngô Văn Dưỡng
16h00 Họp BTV Công đoàn ĐHĐN mở rộng - Như bên;
- Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch các công đoàn cơ sở;
- Mời đồng chí Võ Đình Hợp, Giám đốc Trung tâm Thể thao ĐHĐN 
Phòng họp 2 Khu A - 41 Lê Duẩn Chủ tịch Công đoàn ĐHĐN
Thứ Ba
  26/03
09h00 Họp HĐ Xét Điểm rèn luyện cho SV năm học 2018-2019 Theo Quyết định Phòng họp 1 Chủ tịch HĐ
14h00 Đón tiếp đoàn công tác Cao đẳng Công nghệ Quốc gia Anan, Nhật Bản - Ban Giám hiệu;

- Đd lãnh đạo phòng QLKH-HTQT.

Phòng khách Ban Giám hiệu
14h00 Họp bàn về việc rà soát các công trình cấp thiết của dự án xây dựng Đại học Đà Nẵng tại Hòa Quý - Điện Ngọc - Tổ công tác triển khai xây dựng Khu Đô thị ĐHĐN (theo QĐ số 2489/QĐ-ĐHĐN của Giám đốc ĐHĐN);
- Tổ xây dựng Đề án vay vốn ODA (theo QĐ số 2868/QĐ-ĐHĐN của Giám đốc ĐHĐN);
- Mời: PGS. TS Phan Cao Thọ (Trường ĐHSPKT); PGS.TS Nguyễn Đăng Quốc Chấn (Khoa Y Dược); TS Nguyễn Thị Mỹ Hương (Viện NC&ĐT Việt Anh); PGS.TS Huỳnh Công Pháp (Trường CĐCNTT).
Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn Giám đốc ĐHĐN
15h00 Họp Ban Thường vụ Đoàn ĐHĐN - Như bên;
- Mời đ/c Nguyễn Văn Hưng Phó Bí thư Phụ trách Đoàn Trường CĐCNTT và đ/c Nguyễn Đình Viễn Phó Bí thư phụ trách Đoàn Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum.
Phòng họp 2 Khu A - 41 Lê Duẩn Bí thư Đoàn ĐHĐN
Thứ Tư
 27/03
09h00 Họp Ban Thanh tra Nhân dân trường Ban Thanh tra Nhân dân Phòng họp 1 Trưởng ban
09h30 Họp Ban Thường vụ Công đoàn trường Như bên Văn phòng CĐ trường Chủ tịch CĐ trường
10h30 Họp Ban Chấp hành  Công đoàn trường mở rộng Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn trường; Chủ tịch các Công đoàn bộ phận Phòng họp 1 Chủ tịch CĐ trường
Thứ Năm
28/03
10h00 Ban Thường vụ Công đoàn trường gặp mặt VĐV tham giải bóng bàn, bóng đá mở rộng do công đoàn ĐHĐN tổ chức Theo Danh sách Phòng họp 1 Chủ tịch Công đoàn ĐHĐN
14h00 Tiếp cán bộ, viên chức Các cán bộ, viên chức, người lao động có nhu cầu. Phòng Giám đốc ĐHĐN Giám đốc ĐHĐN
14h00 Giao ban Quý 1 công tác Tuyên huấn Đảng ủy ĐHĐN * ĐHĐN:
- Ủy viên Ban Tuyên huấn Đảng uỷ ĐHĐN;
- Các đ/c phụ trách công tác Tuyên huấn và DLXH
các tổ chức đoàn thể ĐHĐN (Công đoàn, Đoàn TN, Hội CCB), Phó Trưởng Ban CTHSSV;
- Các đ/c Báo cáo viên Đảng ủy ĐHĐN;
- Các đ/c Cộng tác viên Dư luận XH ĐHĐN;
* Đảng ủy cơ sở:
- Các đ/c phụ trách công tác Tuyên huấn và DLXH các đảng uỷ cơ sở. 
Phòng họp 2 Khu A - 41 Lê Duẩn Trưởng ban Ban Tuyên huấn Đảng uỷ ĐHĐN Đ/c Đoàn Quang Vinh
15h15 Giao ban Quý 1 công tác UBKT Đảng ủy ĐHĐN - Ủy viên UBKT Đảng ủy ĐHĐN;
- Chủ nhiệm UBKT các đảng ủy cơ sở. 
Phòng họp 2 khu A - 41 Lê Duẩn Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy ĐHĐN Đ/c Ngô Văn Dưỡng
16h15 Giao ban Quý 1 công tác Văn phòng Đảng ủy ĐHĐN - Cán bộ Văn phòng: Đảng ủy ĐHĐN và các đảng ủy cơ sở;
- Đ/c Đảng ủy viên phụ trách công tác Văn phòng các đảng ủy cơ sở.
Phòng họp 2 khu A - 41 Lê Duẩn Chánh Văn phòng Đảng ủy ĐHĐN
18h00 Đối thoại giữa sinh viên với lãnh đạo nhà trường (SV Khoa KTXD và Khoa Điện- ĐT) Theo Thông báo số 72/TB-ĐHSPKT Hội trường B Ban Giám hiệu
Thứ Sáu
29/03
09h00 Họp Ban Kiểm tra công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm và phòng chống cháy nổ trong toàn trường Theo Quyết định Phòng họp 1 Trưởng Ban Kiểm tra
10h00 Họp Đảng ủy trường Như bên Phòng khách Bí thư Đảng ủy
16h00 Giao ban Ban Chỉ huy Quân sự ĐHĐN Quý I/2019 - Ban Chỉ huy Quân sự ĐHĐN, Trung đội trưởng, Tiểu đội trưởng của đơn vị tự vệ thuộc các CSGDĐH thành viên;
- Khách mời.
Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn Ban Chỉ huy Quân sự ĐHĐN
18h00 Đối thoại giữa sinh viên với lãnh đạo nhà trường (SV Khoa CNHH-MT và Khoa Cơ khí, Khoa SPCN) Theo Thông báo số 72/TB-ĐHSPKT Hội trường B Ban Giám hiệu
Thứ Bảy
 30/03
08h00 Lễ Khai mạc “Festival Khoa học Công nghệ trong sinh viên ĐHĐN & IoT Day – 2019” Triển lãm sản phẩm Khoa học Công nghệ của sinh viên ĐHĐN và Doanh nghiệp (cả ngày tại Khuôn viên ĐHĐN) - ĐHĐN: PGĐ Ngô Văn Dưỡng; đại diện lãnh đạo: Ban ĐT, Ban KHCN&MT, Ban ĐBCLGD; Ban CTHSSV, Trung tâm TTHL&TT; Đại diện: BTV Đoàn TN, BTK Hội SV;
- Các CSGDĐHTV: Đại diện BGH; Đại diện:lãnh đạo Phòng CTSV, BTV Đoàn TN, BTK Hội SV;
- Phân hiệu ĐHĐN Kon Tum, Viện NC & ĐT Việt – Anh, Khoa Y Dược, Khoa CNTT&TT: Đại diện lãnh đạo đơn vị, đại diện lãnh đạo Phòng CTSV (hoặc cán bộ phụ trách CTSV);
- BTC và Tổ giúp việc theo QĐ số 742/QĐ-ĐHĐN ngày 14/3/2019 của Giám đốc ĐHĐN;
- Đại biểu theo giấy mời;
- Các nhóm sinh viên và Doanh nghiệp có sản phẩm trưng bày tại triển lãm;
- Học sinh các trường THPT trên địa bàn thành phố và sinh viên các CSGDĐHTV, ĐVTT có quan tâm.
Hội trường - 41 Lê Duẩn Trưởng Ban Tổ chức PGĐ ĐHĐN PGS.TS. Ngô Văn Dưỡng
08h00 Khai mạc Giải bóng bàn ĐHĐN mở rộng năm 2019 - Ban Tổ chức Giải;
- Lãnh đạo và vận động viên của các Đội;
- Đại biểu khách mời;
- Cổ động viên của các Đội.
T. tâm Thể thao số 62 Ngô Sĩ Liên, P. Hòa Khánh Bắc, Q. Liên Chiểu, Tp. ĐN Trưởng BTC Giải
15h00 Thi đấu giao hữu Bóng đá với Công đoàn ngành Giáo dục thành phố Đà Nẵng - Lãnh đạo và vận động viên của các Đội;
- Cổ động viên của các Đội.
T. tâm Thể thao số 62 Ngô Sĩ Liên, P. Hòa Khánh Bắc, Q. Liên Chiểu, Tp. ĐN Chủ tịch Công đoàn ĐHĐN
16h30 Bế mạc Giải bóng bàn ĐHĐN mở rộng năm 2019 - Ban Tổ chức Giải;
- Lãnh đạo và vận động viên của các Đội;
- Đại biểu khách mời.
- Cổ động viên của các Đội.
T. tâm Thể thao số 62 Ngô Sĩ Liên, P. Hòa Khánh Bắc, Q. Liên Chiểu, Tp. ĐN Trưởng BTC Giải
Chủ Nhật
 31/03
13h30 Vòng Bán kết cuộc thi Sinh viên tài năng thanh lịch ĐHĐN năm 2019 - BTC cuộc thi theo QĐ số 30/ĐHĐN-ĐTN ngày 15/3/2019 của BCH Đoàn ĐHĐN;
- Thí Sinh lọt vào Vòng Bán kết cuộc thi.
Hội trường - 41 Lê Duẩn BTC Cuộc thi