Sidebar

Lịch công tác tuần 17 từ ngày 22/4/2019 đến ngày 28/4/2019

Ngày cập nhật: 26/04/2019
     

Lịch công tác tuần 17 từ ngày 22/4/2019 đến ngày 28/4/2019

 

 

THỨ / NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

Thứ Hai
 22/4
07h30 Hội ý Ban Giám hiệu Ban Giám hiệu Phòng Hiệu trưởng Hiệu trưởng
08h30 Workshop “Data Science: Introduction to Deep Learning” Ban Giám hiệu; Đại diện lãnh đạo phòng QLKH-HTQT; Thành viên nhóm E-care; GV, SV có quan tâm Phòng họp 1 Phó Hiệu trưởng PGS. TS. Võ Trung Hùng
14h00 Tập huấn cho các thành viên các đoàn kiểm tra điều kiện ĐBCLGD theo Thông tư 12/2017/TT-BGDĐT - ĐHĐN: Ban ĐBCLGD; 
- Trường ĐHBK, Trường ĐHKT, Trường ĐHSP, Trường ĐHNN, Trường ĐHSPKT: Đại diện lãnh đạo Phòng/Tổ KT&ĐBCLGD;
- Các thành viên các đoàn kiểm tra tại Trường ĐHBK, Trường ĐHKT, Trường ĐHSP, Trường ĐHNN, Trường ĐHSPKT..
Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn Trưởng Ban Ban ĐBCLGD
Thứ Ba
  23/4
08h30 Làm việc với VINTECH - Tập đoàn VINGROUP - Ban Giám hiệu;

- Phòng QLKH&HTQT;

- Trưởng các Khoa, Phó Trưởng các Khoa phụ trách KHCN.

- Thành viên các nhóm nghiên cứu TRT, các Tiến sĩ.

Phòng họp 1 Ban Giám hiệu
09h00 Nhóm nghiên cứu E-Care Trường ĐHSPKT đến làm việc và trao đổi thảo luân hợp tác nghiên cứu với các bệnh viện của Thành phố Đà Nẵng Ban Giám hiệu; Đại diện lãnh đạo phòng QLKH-HTQT; Thành viên nhóm E-care; Các cơ sở y tế Phó Hiệu trưởng PGS. TS. Võ Trung Hùng
10h00 Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng ĐHĐN và Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các Phó Giám đốc ĐHĐN - ĐHĐN: Đảng ủy, Ban Giám đốc; các thành viên Hội đồng ĐHĐN; Chủ tịch Công đoàn, Bí thư ĐTN, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh; Chánh, Phó các Văn phòng; Trưởng, Phó các Ban chức năng; Ban Giám đốc Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum; Phó Viện trưởng - phụ trách Viện VN-UK; Phó Viện trưởng Viện DNIIT; Trưởng, Phó các Khoa; Ban Giám đốc các Trung tâm trực thuộc ĐHĐN; Giáo sư, Phó Giáo sư, TSKH, Giảng viên cao cấp và tương đương;
- Các CSGDĐHTV: Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch Hội đồng trường; Ban Giám hiệu; Chủ tịch Công đoàn, Bí thư ĐTN, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh; Giáo sư, Phó Giáo sư, TSKH, Giảng viên cao cấp và tương đương;
- Đại biểu khách mời;
- CBVC có quan tâm.
Hội trường - 41 Lê Duẩn Lãnh đạo Bộ GD&ĐT
13h45 Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo làm việc với Đại học Đà Nẵng - Bộ GD&ĐT: Bộ trưởng; đại diện lãnh đạo VP, các Vụ: KHTC, TCCB, KHCN&MT, GDĐH; Ban QL các dự án;
- ĐHĐN: Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Đại học, Ban Giám đốc; Chủ tịch Công đoàn; Bí thư ĐTN; Chủ tịch Hội SV; Chủ tịch Hội CCB; Chánh, Phó các VP; Trưởng, Phó các Ban; Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc (Phân hiệu, Viện, Trung tâm, Khoa); 
- Các CSGDĐHTV: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường, Ban Giám hiệu; Chủ tịch Công đoàn; Bí thư ĐTN; Chủ tịch Hội SV; Chủ tịch Hội CCB; Trưởng các phòng: TCHC, KHTC, KH&HTQT, ĐT; Trưởng các Khoa.
Ghi chú: Đề nghị các đồng chí sắp xếp công việc tham dự đầy đủ, đúng thành phần.

- Danh sách tham dự buổi làm việc của Trường ĐHSPKT

Hội trường - 41 Lê Duẩn Bộ trưởng

Phùng Xuân Nhạ

14h30 Buổi giới thiệu về Chương trình học bổng KHCN đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ du học nước ngoài của tập đoàn VINGROUP - ĐHĐN: Đại diện Lãnh đạo các Ban: ĐT, CTSV;
- Các Trường: ĐHBK, ĐHSP, ĐHSPKT, CĐCNTT, Viện VNUK: Đại diện Lãnh đạo các Phòng: ĐT, CTSV;
- Các cán bộ, giảng viên, sinh viên có quan tâm.
Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn Giám đốc Vận hành Chương trình Phát triển Nguồn lực Công nghệ - VINGROUP
17h00 Phó Chủ tịch UBND Thành phố Đà Nẵng làm việc với Trường ĐHSPKT Ban Giám hiệu;

Đại diện lãnh đạo phòng QLKH-HTQT;

Thành viên nhóm E-care.

Phòng họp UBND TP Đà Nẵng PCT. UBND

Thành phố

Thứ Tư
 24/4
08h00 Khai mạc Khoá Tập huấn công tác thông tin học liệu và truyền thông ĐHĐN năm 2019 - ĐHĐN: PGĐ Ngô Văn Dưỡng; Đại diện lãnh đạo: VP, Ban ĐT, KHCN&MT, ĐBCLGD, CSVC, KHTC, HTQT, CTHSSV; Đại diện: BTV Đoàn TN, BTK Hội SV; Giám đốc Trung tâm TTHL&TT; Tổ trưởng Tổ Quản trị mạng; cán bộ được cử tham gia tập huấn thông tin học liệu và truyền thông; 
- Các CSGDĐHTV, ĐVTT: Đại diện lãnh đạo: Thư viện, Trung tâm học liệu, Đơn vị tác nghiệp truyền thông; cán bộ được cử tham gia tập huấn thông tin học liệu và truyền thông; 
- Báo cáo viên theo giấy mời. 
Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn PGĐ ĐHĐN PGS.TS. Ngô Văn Dưỡng
09h00 Tập huấn công tác thông tin học liệu (từ ngày 24/4/2019 đến 26/4/2019) - ĐHĐN: Trung tâm TTHL&TT: Giám đốc và các chuyên viên có liên quan;
- Các CSGDĐHTV, ĐVTT: Cán bộ thư viện, trung tâm học liệu được cử tham gia tập huấn; 
- Báo cáo viên theo giấy mời.
Trung tâm TTHL&TT Tầng 11 - Khu B, 41 Lê Duẩn Giám đốc Trung tâm TTHL&TT
09h00 Họp các Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp Trường năm 2018 (các đề tài của Khoa Cơ khí) - Thành viên Hội đồng nghiệm thu các đề tài của Khoa Cơ khí;

- Thành viên tham gia đề tài;

- Cán bộ giảng viên và sinh viên có quan tâm.

Xưởng Nhiệt – Máy Lạnh Chủ tịch các Hội đồng
14h00 Họp các Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp Trường năm 2018 (các đề tài của Khoa Sư phạm Công nghiệp) - Thành viên Hội đồng nghiệm thu các đề tài của Khoa Sư phạm Công nghiệp;

- Thành viên tham gia đề tài;

- Cán bộ giảng viên và sinh viên có quan tâm.

Văn phòng Khoa Sư phạm Công nghiệp Chủ tịch các Hội đồng
16h00 Họp bàn về công tác dịch vụ năm 2019 - Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng;

- TP.TCHC, TP.CSVC, PTP.KHTC, PTP.CTSV, Chủ tịch Công đoàn, Trưởng Ban TTND.

Phòng họp 1 Hiệu trưởng
 16h00 Họp Ban Thường vụ Đoàn ĐHĐN - Như trên;
- Mời đ/c Nguyễn Văn Hưng Phó Bí thư Phụ trách Đoàn Trường CĐCNTT và đ/c Nguyễn Đình Viễn Phó Bí thư Phụ trách Đoàn Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum.
Phòng họp 2 Khu A - 41 Lê Duẩn Bí thư Đoàn ĐHĐN
Thứ Năm
25/4
08h00 Họp Đảng ủy trường Như bên Phòng họp 1 Bí thư Đảng ủy trường
08h00 Tiếp đoàn viên công đoàn, CBVC-NLĐ Đoàn viên công đoàn, CBVC-NLĐ. VP Công đoàn P. 302 - Khu A - 41 Lê Duẩn Chủ tịch Công đoàn ĐHĐN
09h00 Họp Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp Trường năm 2018 (Mã số: T2018-06-113) - Thành viên Hội đồng nghiệm thu;

- Thành viên tham gia đề tài;

- Cán bộ giảng viên và sinh viên có quan tâm.

Văn phòng Khoa KTXD Chủ tịch Hội đồng
09h00 Họp trao đổi nghiệp vụ về công tác thi đua, khen thưởng - ĐHĐN: Ban PC&TĐ;
- Các CSGDĐHTV, Khoa GDTC, Khoa Y Dược, Viện NC&ĐT Việt-Anh: Đại diện lãnh đạo Phòng, bộ phận chuyên môn, chuyên viên trực tiếp phụ trách công tác thi đua, khen thưởng.
Phòng họp 2 Khu A - 41 Lê Duẩn Phó Trưởng Ban PC&TĐ
16h00 Họp Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp Trường năm 2018 (Mã số: T2018-06-111) - Thành viên Hội đồng nghiệm thu;

- Thành viên tham gia đề tài;

- Cán bộ giảng viên và sinh viên có quan tâm.

Văn phòng Khoa KTXD Chủ tịch Hội đồng
16h00 Họp Hội đồng nghiệm thu cấp bộ đề tài KH&CN cấp bộ: “Nghiên cứu ứng dụng hệ thống giao thông thông minh trong hoạt động quản lý giao thông ở một số đô thị lớn miền Trung Việt Nam”, Mã số: B2017-DNA-18 (CNTT-02) - Theo QĐ số 945/QĐ-BGDĐT ngày 11/4/2019 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT;
- Ban Chủ nhiệm đề tài;
- Các cá nhân có quan tâm.
Phòng họp 1 - Trường ĐHSPKT Chủ tịch Hội đồng PGS.TS. Châu Trường Linh
Thứ Sáu
26/4
08h00 Họp các Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp Trường năm 2018 (Mã số: T2018-06-106, 107, 108) - Thành viên các Hội đồng nghiệm thu;

- Thành viên tham gia đề tài;

- Cán bộ giảng viên và sinh viên có quan tâm.

Văn phòng Khoa KTXD Chủ tịch Hội đồng
08h00 Tập huấn công tác truyền thông ĐHĐN năm 2019 - ĐHĐN: Trung tâm TTHL&TT: Giám đốc và các chuyên viên có liên quan; Ban Biên tập website ĐHĐN (A. Hiếu, C. Ngọc, C. Mi); Tổ trưởng Tổ Quản trị mạng; cán bộ các VP, Ban chức năng được cử tham gia tập huấn;
- Các CSGDĐHTV, ĐVTT: Cán bộ và cộng tác viên truyền thông được cử tham gia tập huấn;
- Báo cáo viên theo giấy mời.
Phòng 8014 Khu A - 41 Lê Duẩn Giám đốc Trung tâm TTHL&TT
09h00 Tiếp Hiệu trưởng Trường Đại học Chaopraya, Thái Lan Ban Giám hiệu; Đại diện lãnh đạo phòng QLKH-HTQT; Đại diện lãnh đạo các khoa. Phòng họp 1 Ban Giám hiệu
13h30 Họp các Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp Trường năm 2018 (các đề tài của Khoa Điện – Điện tử) - Thành viên Hội đồng nghiệm thu các đề tài của Khoa Điện – Điện tử;

- Thành viên tham gia đề tài;

- Cán bộ giảng viên và sinh viên có quan tâm.

Phòng B.301, B.306, Phòng Máy tính 01, Văn phòng Khoa Điện – Điện tử Chủ tịch các Hội đồng
14h00 Hội thảo về giải pháp khai thác hiệu quả Dự án thư viện ĐHĐN và Bế mạc Khoá Tập huấn công tác thông tin học liệu và truyền thông ĐHĐN năm 2019 - ĐHĐN: PGĐ Ngô Văn Dưỡng; Đại diện lãnh đạo: VP, Ban CSVC, Ban KHTC; Tổ trưởng Tổ Quản trị mạng; Trung tâm TTHL&TT: Giám đốc và các chuyên viên có liên quan; 
- Các CSGDĐHTV, ĐVTT: Cán bộ thư viện, trung tâm học liệu; cán bộ quản trị hệ thống CNTT được cử tham gia tập huấn; 
- Đại diện các đối tác của Dự án thư viện ĐHĐN.
Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn PGĐ ĐHĐN PGS.TS. Ngô Văn Dưỡng
14h00
(Tạm hoãn)
Tiếp cán bộ, viên chức Cán bộ, viên chức, người lao động có nhu cầu. Phòng Giám đốc ĐHĐN Giám đốc ĐHĐN
15h30 Giao lưu Bóng đá nữ UTE liên Khoa, Phòng Toàn thể CBVC, đoàn viên công đoàn tham gia và cổ vũ. Sân vận động trường Chủ tịch công đoàn trường
Thứ Bảy
 27/4
09h00 Họp Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp Trường năm 2018 (Mã số: T2018-06-109) - Thành viên Hội đồng nghiệm thu;

- Thành viên tham gia đề tài;

- Cán bộ giảng viên và sinh viên có quan tâm.

Văn phòng Khoa KTXD Chủ tịch Hội đồng
16h00 Lễ Bế mạc Đại hội Thể thao Sinh viên ĐHĐN lần thứ XI - 2019 - Ban Tổ chức Đại hội;
- Trưởng đoàn, HLV, CĐV, VĐV các đơn vị tham gia;
- Các đồng chí có giấy mời.
T. tâm Thể thao 62 Ngô Sĩ Liên Trưởng BTC Đại hội
Chủ Nhật
 28/4