Sidebar

Lịch công tác tuần 21 từ ngày 20/5/2019 đến ngày 26/5/2019

Ngày cập nhật: 22/05/2019
     

Lịch công tác tuần 21 từ ngày 20/5/2019 đến ngày 26/5/2019

 

 

THỨ / NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

Thứ Hai
 20/5
07h30 Hội ý Ban Giám hiệu Ban Giám hiệu Phòng Hiệu trưởng Hiệu trưởng
10h00 Họp Đảng ủy trường ĐHSPKT Đảng ủy viên Phòng Họp 1 Bí thư đảng ủy
10h30 Lễ trao học bổng của Bộ Khoa học và Nghệ thuật Bang Hessen và Tổ chức Hỗ trợ đại học thế giới CHLB Đức (WUS) cho sinh viên khu vực miền Trung - Đại diện Văn phòng Hessen tại Việt Nam;
- ĐHĐN: PGĐ Ngô Văn Dưỡng; đại diện lãnh đạo: Ban CTHSSV, Ban HTQT; Đại diện: BTV Đoàn TN, BTK Hội SV;
- Các trường ĐHBK, ĐHKT, ĐHSP, ĐHNN, ĐHSPKT: Đại diện lãnh đạo Phòng CTSV;
- Các sinh viên được nhận học bổng.
Phòng họp 1

Khu A - 41 Lê Duẩn

PGĐ ĐHĐN PGS.TS. Ngô Văn Dưỡng
14h00 GS. Marie-Agnès Peraldi, Trường Đại học Cote d'Azur, Cộng hòa Pháp làm việc với nhóm EMOTICA  GS. Marie-Agnès Peraldi, TS. Nguyen Thi Khanh Hong, Sinh viên BONTEMPS Cédric và LAROSE Quentin. Phòng B306 Phòng HTQT&QLKH
Thứ Ba
  21/5
07h30 Họp Hội đồng nghiệm thu đề tài Sinh viên NCKH. Tiểu ban: Kiến trúc - Xây dựng - Thành viên Hội đồng theo Quyết định số 216/QĐ-ĐHSPKT ngày 16/05/2019 của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật.

- Chủ nhiệm & thành viên thực hiện đề tài, Giáo viên hướng dẫn

- Cán bộ giảng viên & sinh viên có quan tâm

Phòng họp 1 Chủ tịch Hội đồng
08h00 Họp Hội đồng bàn về công tác Dịch vụ của Trường ĐHSPKT Ban Giám hiệu;

- Trưởng phòng TCHC, CSVC; Phó trưởng phòng KHTC, CTSV; Chủ tịch Công đoàn; Trưởng Ban Thanh tra nhân dân; Chuyên viên phụ trách dịch vụ trường

Phòng họp 1 Chủ tịch Hội đồng
08h00 Khai giảng và học buổi đầu tiên lớp bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho chuyên viên năm 2019 - Theo QĐ số 1326/QĐ-ĐHĐN của Giám đốc ĐHĐN ngày 09/5/2019;
- Các học viên được các đơn vị cử đi học.
Hội trường - 41 Lê Duẩn Trưởng BTC lớp học
08h00 Họp Hội đồng nghiệm thu đề tài Sinh viên NCKH. Tiểu ban: Nhiệt - Động lực - Thành viên Hội đồng theo Quyết định số 217/QĐ-ĐHSPKT ngày 16/05/2019 của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật. - Chủ nhiệm & thành viên thực hiện đề tài, Giáo viên hướng dẫn - Cán bộ giảng viên & sinh viên có quan tâm Xưởng

Nhiệt - Điện lạnh

Chủ tịch Hội đồng
09h00 Họp Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Đại học Đà Nẵng. Mã số: B2017-ĐN06-08 - Thành viên Hội đồng theo Quyết định số 212/QĐ-ĐHSPKT ngày 16/05/2019 của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật. - Chủ nhiệm & thành viên thực hiện đề tài - Cán bộ giảng viên & sinh viên có quan tâm Văn phòng Khoa Sư phạm Công nghiệp Chủ tịch Hội đồng
14h00 Họp Hội đồng nghiệm thu đề tài Sinh viên NCKH. Tiểu ban: Chế tạo máy - Cơ điện tử - Thành viên Hội đồng theo Quyết định số 218/QĐ-ĐHSPKT ngày 16/05/2019 của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật. - Chủ nhiệm & thành viên thực hiện đề tài, Giáo viên hướng dẫn - Cán bộ giảng viên & sinh viên có quan tâm Xưởng

Nhiệt - Điện lạnh

Chủ tịch Hội đồng
15h30 Làm việc với Sở Xây dựng TP Đà Nẵng - Ban Giám hiệu;

- Trưởng các phòng TCHC, CSVC

Phòng họp 1 ,Tầng 12 , Tòa nhà Trung tâm Hành chính Sở Xây dựng Thành phố Đà Nẵng
Thứ Tư
 22/5
08h00 Tập huấn triển khai hệ thống họp trực tuyến - ĐHĐN: Lãnh đạo Văn phòng, Tổ QT mạng;
- Các CSGDĐHTV, Viện VNUK, Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum: Mỗi đơn vị cử 2 cán bộ phụ trách CNTT.
Phòng 8009 Khu B - 41 Lê Duẩn Chánh Văn phòng
Thứ Năm
23/5
08h00 Họp Hội đồng nghiệm thu đề tài Sinh viên NCKH. Tiểu ban: Công nghệ Thực phẩm - Thành viên Hội đồng theo Quyết định số 219/QĐ-ĐHSPKT ngày 16/05/2019 của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật. - Chủ nhiệm & thành viên thực hiện đề tài, Giáo viên hướng dẫn - Cán bộ giảng viên & sinh viên có quan tâm Phòng A307 Chủ tịch Hội đồng
08h00 Họp Hội đồng nghiệm thu đề tài Sinh viên NCKH. Tiểu ban: Công nghệ Sinh học-Môi trường - Thành viên Hội đồng theo Quyết định số 220/QĐ-ĐHSPKT ngày 16/05/2019 của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật. - Chủ nhiệm & thành viên thực hiện đề tài, Giáo viên hướng dẫn - Cán bộ giảng viên & sinh viên có quan tâm Phòng A302 Chủ tịch Hội đồng
08h00 Tập huấn công tác thu hồ sơ xét tuyển theo học bạ - ĐHĐN: Trưởng Ban, chuyên viên Ban ĐT; đại diên lãnh đạo Ban KHTC; Tổ trưởng Tổ QT mạng;
- Các trường ĐHBK, ĐHSP, ĐHSPKT: đại diện lãnh đạo phòng đào tạo; 01 chuyên viên thu hồ sơ tuyển sinh;
- Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum, Viện VNUK, Khoa CNTTTT, Khoa GDTC: đại diện lãnh đạo phòng/tổ đào tạo; chuyên viên thu hồ sơ.
Phòng họp 1

Khu A - 41 Lê Duẩn

Trưởng Ban Đào tạo
13h30 Họp Hội đồng nghiệm thu đề tài Sinh viên NCKH. Tiểu ban: Điện - Điện tử 01 - Thành viên Hội đồng theo Quyết định số 221/QĐ-ĐHSPKT ngày 16/05/2019 của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật. - Chủ nhiệm & thành viên thực hiện đề tài, Giáo viên hướng dẫn - Cán bộ giảng viên & sinh viên có quan tâm Phòng B306 Chủ tịch Hội đồng
13h30 Họp Hội đồng nghiệm thu đề tài Sinh viên NCKH. Tiểu ban: Điện - Điện tử 02 - Thành viên Hội đồng theo Quyết định số 222/QĐ-ĐHSPKT ngày 16/05/2019 của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật. - Chủ nhiệm & thành viên thực hiện đề tài, Giáo viên hướng dẫn - Cán bộ giảng viên & sinh viên có quan tâm Phòng B301 Chủ tịch Hội đồng
13h30 Họp Hội đồng nghiệm thu đề tài Sinh viên NCKH. Tiểu ban: Công nghệ Thông tin - Thành viên Hội đồng theo Quyết định số 223/QĐ-ĐHSPKT ngày 16/05/2019 của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật. - Chủ nhiệm & thành viên thực hiện đề tài, Giáo viên hướng dẫn - Cán bộ giảng viên & sinh viên có quan tâm Phòng máy tính

Khu B

Chủ tịch Hội đồng
15h00 Họp Chi bộ Tổ chức - Tài chính Như bên Phòng họp 1 Bí thư Chi bộ
16h00 Họp Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Đại học Đà Nẵng. Mã số: B2017-ĐN06-09 - Thành viên Hội đồng theo Quyết định số 210/QĐ-ĐHSPKT ngày 15/05/2019 của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật. - Chủ nhiệm & thành viên thực hiện đề tài - Cán bộ giảng viên & sinh viên có quan tâm Phòng B301 Chủ tịch Hội đồng
16h30 Lễ trao học bổng ABPDN năm học 2018 – 2019

- Đại diện Ban điều hành Quỹ học bổng ABPDN;

- Đại diện Ban Giám hiệu;

- Đại diện Lãnh đạo: Trung tâm Hỗ trợ SV & QHDN, Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế, Phòng Công tác Học sinh sinh viên. Đại diện Ban Chủ nhiệm các Khoa trực thuộc;

- Các sinh viên được trao học bổng.

Phòng họp 1 Giám đốc Trung tâm HTSV & QHDN
Thứ Sáu
24/5
08h00 Làm việc với Công ty Caromi v/v triển khai thực hiện các đề tài hợp tác giữa nhà Trường và doanh nghiệp - Ban giám hiệu;

- Toàn thể thành viên của nhóm nghiên cứu đề tài hợp tác;

- Đại diện phòng QLKH&HTQT;

- Giám đốc Công ty Caromi

Phòng họp 1 Ban giám hiệu
08h00 Hội thảo “Học gì để theo kịp và đón đầu CMCN 4.0"

- Đại diện Ban Giám hiệu, đại diện Khoa Điện – Điện tử, đại diện Đoàn Thanh niên;

- Sinh viên ngành Công nghệ Thông tin;

- Các Thầy Cô giáo ngành Công nghệ Thông tin

Hội trường khu B Bộ môn CNTT

 Khoa Điện - ĐT

15h00 Làm việc với các Trung tâm, Nhóm TRT về nội dung hợp tác KH&CN với tỉnh Quảng Ngãi - ĐHĐN: Lãnh đạo Ban KHCNMT, Trung tâm PTPM;
- Đại diện các Nhóm TRT;
- Theo Giấy mời.
Phòng 8014

Khu B - 41 Lê Duẩn

Lãnh đạo Ban KHCNMT
Thứ Bảy
 25/5
         
Chủ Nhật
 26/5