Sidebar

Lịch công tác tuần 25 từ ngày 17/6/2019 đến ngày 23/6/2019

Ngày cập nhật: 18/06/2019
     

Lịch công tác tuần 25 từ ngày 17/6/2019 đến ngày 23/6/2019

 

 

THỨ / NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

Thứ Hai
 17/6
07h30 Hội ý Ban Giám hiệu Ban Giám hiệu Phòng Hiệu trưởng Hiệu trưởng
09h00 Tập huấn công tác làm nhiệm vụ Lãnh đạo Điểm thi, Phó Trưởng điểm, Coi thi, Giám sát, Thanh tra tại Kỳ thi THPT quốc gia 2019 tại Quảng Nam của trường ĐHSPKT - Cán bộ, viên chức có tên trong danh sách kèm theo tại Công văn số 162,181,183/ĐHSPKT-TCHC của Trường ĐHSPKT gửi Sở GD&ĐT Tỉnh Quảng Nam; Hội trường B Phó Chủ tịch

Hội đồng thi

14h00 Họp Tập thể lãnh đạo ĐHĐN - BTV Đảng ủy ĐHĐN;
- Ban Giám đốc ĐHĐN;
- Chủ tịch Hội đồng ĐHĐN.
Phòng họp 2

Khu A - 41 Lê Duẩn

Bí thư Đảng ủy ĐHĐN
15h00 Họp Tổ Thư viện thực hiện nội dung theo công văn số 10/ĐHĐN ngày 05/6/2019 của Giám đốc ĐHĐN - Tổ Thư viện;

- Theo Giấy mời.

Phòng họp 1 Phó Hiệu trưởng

TS.Hoàng Dũng

15h30 Họp Đảng ủy ĐHĐN Như bên. Phòng họp 2

Khu A - 41 Lê Duẩn

Bí thư Đảng ủy ĐHĐN
17h00 Họp Tập thể lãnh đạo ĐHĐN - BTV Đảng ủy ĐHĐN;
- Ban Giám đốc ĐHĐN;
- Chủ tịch Hội đồng ĐHĐN.
Phòng họp 2

Khu A - 41 Lê Duẩn

Bí thư Đảng ủy ĐHĐN
Thứ Ba
  18/6
08h00 Tiếp công dân Như bên Phòng Tiếp công dân Hiệu trưởng
10h00 Họp Phòng Kế hoạch - Tài chính thực hiện nội dung theo công văn số 10/ĐHĐN ngày 05/6/2019 của Giám đốc ĐHĐN - Phòng Kế hoạch - Tài chính;

- Theo Giấy mời.

Phòng họp 1 Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng

PGS.TS. Phan Cao Thọ

14h00 Làm việc với Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế Khang Anh Phòng QLKH&HTQT. Đại diện lãnh đạo Khoa Cơ khí, Khoa Điện – Điện tử; Phòng Đào tạo Phòng khách QT Phòng QLKH&HTQT.
15h00 Họp Hội đồng xét Phụ cấp Độc hại năm 2018 Theo Quyết định Phòng họp 1 Chủ tịch Hội đồng
Thứ Tư
 19/6
08h00 Kiểm tra hồ sơ, sổ sách, tài chính công đoàn cơ sở năm học 2018-2019 Theo công văn số 52/CĐĐHĐN-UBKT ngày 03/6/2019 của Công đoàn ĐHĐN. Phòng họp 1

Khu A - 41 Lê Duẩn

Chủ nhiệm UBKT Công đoàn ĐHĐN
14h00 Kiểm tra hoạt động công đoàn cơ sở năm học 2018-2019  Theo công văn số 52/CĐĐHĐN-UBKT ngày 03/6/2019 của Công đoàn ĐHĐN. Phòng họp 1

Khu A - 41 Lê Duẩn

Chủ tịch Công đoàn ĐHĐN
15h00 Họp Chi bộ Phòng Cơ sở Vật chất Chi bộ Phòng Cơ sở Vật chất; Đại diện Đảng ủy Trường ĐHSPKT; Đại diện UBKT Trường ĐHSPKT; Đại diện BTV Công đoàn Trường ĐHSPKT Phòng CSVC Bí thư Chi bộ Phòng CSVC
15h00 Họp Phòng Đào tạo thực hiện nội dung theo công văn số 10/ĐHĐN ngày 05/6/2019 của Giám đốc ĐHĐN - Phòng Đào tạo;

- Theo Giấy mời.

Phòng họp 1 Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng

PGS.TS. Phan Cao Thọ

Thứ Năm
20/6
08h00 Tiếp đoàn viên công đoàn, CBVC-NLĐ Đoàn viên công đoàn, CBVC-NLĐ . VP Công đoàn ĐHĐN P. 302 Khu A - 41 Lê Duẩn Chủ tịch Công đoàn ĐHĐN
09h00 Họp phòng CTSV về việc Tổng kết thi đua khen thưởng năm học 2018-2019 - Mời TS. Hoàng Dũng;

- Toàn thể CBVC Phòng CTSV

Phòng họp 1 Phòng CTSV
14h00 Họp Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Công đoàn ĐHĐN Theo Quyết định số 56/QĐ-CĐĐHĐN ngày 12/6/2019 của Công đoàn ĐHĐN. VP Công đoàn ĐHĐN P. 302-Khu A - 41 Lê Duẩn Chủ tịch Hội đồng
15h30 Họp Ban Thường vụ Công đoàn ĐHĐN Như bên. VP Công đoàn ĐHĐN P. 302-Khu A - 41 Lê Duẩn Chủ tịch Công đoàn ĐHĐN
16h30 Họp Ban Chấp hành Công đoàn ĐHĐN - BCH Công đoàn ĐHĐN;
- UBKT Công đoàn ĐHĐN.
Phòng họp 2

Khu A - 41 Lê Duẩn

Chủ tịch Công đoàn ĐHĐN
Thứ Sáu
21/6
08h00 Họp Đảng ủy Trường ĐHSPKT Đại diện Đảng ủy ĐHĐN, Đảng ủy Trường ĐHSPKT, UBKT Trường ĐHSPKT, Bí thư Chi bộ Phòng CSVC, Đại diện BTV Công đoàn Trường ĐHPSKT Phòng họp 1 Bí thư Đảng ủy trường
09h00

Tọa đàm giới thiệu chương trình học bổng thạc sĩ, tiến sĩ trong nước và chương trình nghiên cứu khoa học do tập đoàn Vingroup tài trợ

- Đại diện Lãnh đạo Nhà trường, Lãnh đạo các Khoa - Trường ĐH SPKT – ĐHĐN
- Giảng viên Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Đại học Bách Khoa - ĐHĐN.
- Giảng viên đang/chuẩn bị học cao học, làm nghiên cứu sinh
- Sinh viên năm cuối, Học viên đang theo học cao học, nghiên cứu sinh
- Các nhà khoa học, các nhóm nghiên cứu ĐHĐN
+Chuyên gia tư vấn:
Đại diện Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF).
Hội trường khu B Ban Giám hiệu
13h30 Họp Chi bộ Khoa Điện - Điện tử Chi bộ Khoa Điện - Điện tử; Đại diện Đảng ủy Trường ĐHPSKT, Đại diện UBKT Trường ĐHSPKT, Đại diện BTV Công đoàn Trường ĐHSPKT Văn phòng

Khoa Điện - Điện tử

Bí thư Chi bộ Khoa Điện - Điện tử
15h30 - Lễ ra mắt Trung tâm Nhật Bản thuộc ĐHĐN;
- Lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa ĐHĐN và Công ty Cổ phần Bridge, 
Nhật Bản; 
- Lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa ĐHĐN, Trường ĐHSPKT và Công ty Fulltime System (FTS), Nhật Bản về lập phòng lab tại Trường ĐHSPKT.
- ĐHĐN: Giám đốc; Chánh VP; Đại diện Lãnh đạo các Ban: TCCB, ĐT, KHCN&MT, HTQT, KHTC;

- Trường ĐHSPKT: Ban Giám hiệu; Phòng QLKH&HTQT; Đại diện lãnh đạo Khoa Điện – Điện tử; Giảng viên Khoa Điện – Điện tử và Giảng viên Bộ môn Cơ điện tử -Khoa Cơ khí có đăng ký

- Theo Giấy mời.

Phòng họp 1

Khu A - 41 Lê Duẩn

Giám đốc ĐHĐN
Thứ Bảy
 22/6
08h00 Tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu cho tình nguyện viên tham gia Chiến dịch Sinh viên ĐHĐN tình nguyện hè năm 2019 - Theo Kế hoạch số: 36 KH/ĐHĐN-ĐTN ngày 11/6/2019 của BCH Đoàn ĐHĐN; 
- Đại biểu có giấy mời.
Hội trường - 41 Lê Duẩn BTC Chương trình
15h15 Làm việc với Công ty Fulltime system, Nhật Bản Ban Giám hiệu, Phòng QLKH&HTQT Phòng khách QT Ban Giám hiệu
Chủ Nhật
 23/6