Sidebar

Lịch công tác tuần 51 từ ngày 16/12/2019 đến ngày 22/12/2019

Ngày cập nhật: 20/12/2019
     

Lịch công tác tuần 51 từ ngày 16/12/2019 đến ngày 22/12/2019

THỨ / NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

Thứ Hai
 16/12
07h30 Hội ý Ban Giám hiệu Ban Giám hiệu Phòng Hiệu trưởng Hiệu trưởng
08h00 Tiếp Cán bộ viên chức Như bên Phòng tiếp công dân Hiệu trưởng
14h00 Họp giao ban công tác cơ sở vật chất Quý 4 năm 2019 - ĐHĐN: PGĐ Ngô Văn Dưỡng; Đại diện Lãnh đạo: Ban KHTC, Văn phòng; Lãnh đạo Ban CSVC và các chuyên viên;
- Các đơn vị thành viên: Đại diện BGH phụ trách CSVC; lãnh đạo Phòng CSVC, Phòng KHTC;
- Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum, Viện NC&ĐT Việt-Anh, các Khoa, Trung tâm trực thuộc ĐHĐN: Đại diện lãnh đạo.
Phòng họp 1

Khu A - 41 Lê Duẩn

PGĐ ĐHĐN PGS.TS. Ngô Văn Dưỡng
16h00 Họp BTV Đảng ủy ĐHĐN Như bên. Phòng họp 2

Khu A - 41 Lê Duẩn

Bí thư Đảng ủy ĐHĐN
Thứ Ba
  17/12
08h00 Hội nghị trực tuyến học tập Chuyên đề Chỉ thị số 05-CT/TW năm 2020 Theo Thông báo số 1240-TB/ĐU ngày 11/12/2019 của Đảng ủy ĐHĐN.

Danh sách trường ĐHSPKT tham dự Hội nghị

Hội trường số 3 Trung tâm Hành chính Thành phố Thành ủy Đà Nẵng
09h00 Họp Tổng kết công tác năm 2019 và Tuyên dương khen thưởng Phong trào thi đua “Cựu Chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2014-2019 - Ban Chấp hành Hội CCB ĐHĐN;
- Mời đ/c Trương Đa – Chủ tịch Chi Hội CCB Trường ĐHSPKT;
- Các cá nhân và đại diện các tập thể được khen thưởng theo QĐ số 08/QĐ-CCB ngày 04/10/2019.
Phòng họp 2

Khu A - 41 Lê Duẩn

Chủ tịch Hội CCB ĐHĐN
11h00 Lễ Ký kết MOU với Hiệp hội các nhà khoa học và kỹ sư người Mỹ gốc Hàn (KSEA) và Công ty K-Bridge Center, Hàn Quốc - ĐHĐN: PGĐ Lê Quang Sơn; Chánh VP; Trưởng các Ban: HTQT, KHCN&MT, Phó Trưởng Khoa ĐTQT;
- Trường ĐHBK, Trường ĐHSP, Trường ĐHNN, Trường ĐHSPKT, Viện NC&ĐT Việt-Anh: Đại diện lãnh đạo Phòng KH&HTQT;
- Viện DNIIT: Đại diện Lãnh đạo.
Phòng 0805

Khu B - 41 Lê Duẩn

PGĐ ĐHĐN PGS.TS. Lê Quang Sơn
14h00
Tạm hoãn
Thực hiện công tác nhân sự Khoa KTXD Theo Công văn số 472/ĐHSPKT ngày 6/12/2019 của Hiệu trưởng trường ĐHSPKT Theo Công văn số 472/ĐHSPKT ngày 6/12/2019  Phòng họp 1 Hiệu trưởng
14h30 Họp giao ban công tác sinh viên và công tác an ninh trật tự trong sinh viên cuối năm 2019 - ĐHĐN: PGĐ Ngô Văn Dưỡng; đại diện: BTV Đoàn TN, BTK Hội SV; lãnh đạo và chuyên viên Ban CTHSSV;
- Các đơn vị thành viên: Đại diện Ban Giám hiệu; đại diện: lãnh đạo Phòng CTSV, bộ phận quản lý KTX;
- Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum, Viện NC&ĐT Việt-Anh, Khoa CNTT&TT, Khoa Y Dược: Đại diện lãnh đạo đơn vị; đại diện lãnh đạo Phòng CTSV/ bộ phận quản lý sinh viên;
- Mời: Đại diện lãnh đạo Phòng An ninh Chính trị nội bộ - CA TP Đà Nẵng.
Phòng A5.303 - Tr.ĐHSP PGĐ ĐHĐN PGS.TS. Ngô Văn Dưỡng
Thứ Tư
 18/12
09h00 Thực hiện công tác nhân sự Khoa SPCN Theo Công văn số 472/ĐHSPKT ngày 6/12/2019 của Hiệu trưởng trường ĐHSPKT Theo Công văn số 472/ĐHSPKT ngày 6/12/2019  Phòng họp 1 Hiệu trưởng
10h00 Ngày hội Việc làm Nhật Bản – Job Fair 2019 - ĐHĐN: Ban HTQT;
- Trường ĐHSPKT: Đại diện Lãnh đạo: Phòng QLKH&HTQT, Phòng CTSV;
- Theo Giấy mời;
- Các sinh viên có quan tâm.
Trường ĐHSPKT Trưởng Ban HTQT
13h30 Đón tiếp Chủ tịch Tỉnh TOCHIGI, Nhật Bản Theo Kế hoạch Phòng họp 1 Hiệu trưởng
14h30 Thực hiện công tác nhân sự Khoa Cơ khí Theo Công văn số 472/ĐHSPKT ngày 6/12/2019 của Hiệu trưởng trường ĐHSPKT Theo Công văn số 472/ĐHSPKT ngày 6/12/2019  Phòng họp 1 Hiệu trưởng
Thứ Năm
19/12
08h00 Họp Hội đồng xét chuyển chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2019 Theo Quyết định Phòng họp 1 Chủ tịch Hội đồng
08h00 Tiếp đoàn viên công đoàn, CBVC-NLĐ Đoàn viên công đoàn, CBVC-NLĐ VP Công đoàn P. 302

Khu A - 41 Lê Duẩn

Chủ tịch Công đoàn ĐHĐN
09h30 Họp BTV Đoàn ĐHĐN - Như bên;

- Mời đại diện BTV Đảng ủy ĐHĐN;

- Mời đ/c Nguyễn Văn Triều (Bí thư Đoàn Trường ĐHBK), đ/c Nguyễn Văn Hưng (Bí thư Đoàn Trường CĐCNTT; đ/c Nguyễn Đình Viễn (Bí thư Đoàn Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum).

Phòng họp 1

Khu A 41 Lê Duẩn

Bí thư Đoàn ĐHĐN
10h00 Họp xét cấp học bổng "EVN - Thắp sáng niềm tin" Theo Quyết định Phòng họp 1 Phó Hiệu trưởng

TS.Hoàng Dũng

14h00 Đơn vị tư vấn báo cáo Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng ĐHĐN tỷ lệ 1/2000 tại địa điểm Hòa Quý – Điện Ngọc - ĐHĐN: Ban Giám đốc; Chánh VP; Đại diện lãnh đạo các Ban: CBDA, CSVC, KHTC, ĐT, KHCN&MT, ĐBCLGD;
- Các đơn vị thành viên: Đại diện Ban Giám hiệu; Đại diện Lãnh đạo Khoa Kiến trúc (Trường ĐHBK);
- Viện NC&ĐT Việt-Anh, Khoa Y Dược: Thủ trưởng đơn vị;
- Đơn vị Tư vấn: Đại diện lãnh đạo và các cán bộ phụ trách;
- Theo Giấy mời.
Phòng họp 1

Khu A - 41 Lê Duẩn

Giám đốc ĐHĐN
14h00 Họp Ban Chấp hành Công đoàn ĐHĐN mở rộng - Như bên;
- Ủy ban Kiểm tra Công đoàn ĐHĐN.
Phòng 0804

Khu B - 41 Lê Duẩn

Chủ tịch Công đoàn ĐHĐN
14h00
Tạm hoãn
Thực hiện công tác nhân sự Khoa CNHH-MT Theo Công văn số 472/ĐHSPKT ngày 6/12/2019 của Hiệu trưởng trường ĐHSPKT Theo Công văn số 472/ĐHSPKT ngày 6/12/2019  Phòng họp 1 Hiệu trưởng
15h00 Đi thăm các đơn vị nhân kỷ niệm ngày Thành lập QĐNDVN và ngày Hội Quốc phòng toàn dân Đại diện Ban Giám hiệu, Phòng TCHC, Phòng CTSV   Ban Giám hiệu
Thứ Sáu
20/12
08h00 Thực hiện công tác nhân sự Phòng KH-TC Theo Công văn số 472/ĐHSPKT ngày 6/12/2019 của Hiệu trưởng trường ĐHSPKT Theo Công văn số 472/ĐHSPKT ngày 6/12/2019  Phòng họp 1 Hiệu trưởng
09h30 Tiếp Công ty Bridge, Nhật Bản - ĐHĐN: PGĐ. Lê Thành Bắc; Trưởng Ban HTQT;
- Trường ĐHSPKT: Đại diện: Ban Giám hiệu, Lãnh đạo Phòng QLKH&HTQT.
Phòng 0805

Khu B - 41 Lê Duẩn

PGĐ ĐHĐN PGS.TS. Lê Thành Bắc
14h00
Tạm hoãn
Họp hội đồng xét nâng bậc lương cho cán bộ và người lao động các đơn vị thuộc, trực thuộc ĐHĐN đợt 2 năm 2019 - Theo QĐ số 4035/QĐ-ĐHĐN ngày 26/11/2019 của Giám đốc ĐHĐN. Phòng họp 2

Khu A - 41 Lê Duẩn

Chủ tịch Hội đồng Giám đốc ĐHĐN
15h30 Họp Ban Chấp hành Đảng bộ ĐHĐN Như bên. Phòng họp 2

Khu A - 41 Lê Duẩn

Bí thư Đảng ủy ĐHĐN
16h00 Gặp mặt CBVC nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thành lập QĐNDVN và 30 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân. Theo Giấy mời Phòng họp 1 Ban Giám hiệu
16h00
Tạm hoãn
Thực hiện công tác giám sát Quý IV năm 2019 đối với UBKT Đảng ủy Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Theo QĐ số 198-QĐ/UBKTĐU ngày 29/11/2019 của UBKT Đảng ủy ĐHĐN. Phòng họp 1 Tổ trưởng

Tổ Giám sát

Thứ Bảy
 21/12
Sáng 7h45 - Chiều 13h45 Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới đợt 2 năm 2019 (Ngày 21, 22/12/2019) Theo Thông báo số 1220-TB/ĐU ngày 26/11/2019 của Đảng ủy ĐHĐN. Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng - 98 Lê Lợi, ĐN BTC lớp học
Chủ Nhật
 22/12