Sidebar

Lịch công tác tuần 03 từ ngày 13/01/2020 đến ngày 19/01/2020

Ngày cập nhật: 15/01/2020
     

Lịch công tác tuần 03 từ ngày 13/01/2020 đến ngày 19/01/2020

THỨ / NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

Thứ Hai
 13/01
07h30

Hội ý Ban Giám hiệu

Ban Giám hiệu

Phòng Hiệu trưởng

Hiệu trưởng

08h45 Tiếp đoàn Trường Đại học Kalasin – Thái Lan - Đại diện Ban Giám hiệu;

- Phòng QLKH&HTQT;

- Đại diện Lãnh đạo các Khoa, Phòng CTSV;

- BTV Đoàn Trường;

- Đoàn viên, Sinh viên tiêu biểu.

Phòng họp 1

Ban Giám hiệu
09h45

Giao lưu văn hóa giữa Trường ĐHSPKT và Đại học Kalasin

- Phòng QLKH&HTQT; - Đại diện Lãnh đạo các Khoa, Phòng CTSV; - BTV Đoàn Trường; - Các đội Văn nghệ - Đoàn viên, Sinh viên tiêu biểu

Tiền sảnh Khu A

Bí thư

Đoàn Thanh niên

13h30

Lễ trao học bổng của Công ty Cổ phần Jesco Asia, Nhật Bản

- ĐHĐN: PGĐ Lê Quang Sơn; Chánh Văn phòng; Trưởng các Ban: HTQT; CTHSSV;
- Trường ĐHBK, Trường ĐHNN, Trường ĐHSPKT, Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum: Đại diện lãnh đạo Phòng CTSV;
- Khoa CNTT&TT: Tổ CTSV.

Phòng họp 1

Khu A - 41 Lê Duẩn

PGĐ ĐHĐN PGS.TS. Lê Quang Sơn

14h00

Họp Thực hiện kết luận số 4272/KL-ĐHĐN ngày 12/12/2019 của Giám đốc ĐHĐN

- Ban Giám hiệu trường CĐCN;

- Ban Giám hiệu trường ĐHSPKT;

- Theo Giấy mời.

Phòng họp 1

Phó Giám đốc ĐHĐN PGS.TS Lê Thành Bắc

16h00

Họp BTV Đảng ủy ĐHĐN

Như bên.

Phòng họp 2

Khu A - 41 Lê Duẩn

Bí thư Đảng ủy ĐHĐN

Thứ Ba
  14/01
08h00 Họp xác định chỉ tiêu và kế hoạch tuyển sinh năm 2020 - ĐHĐN: Giám đốc; PGĐ Lê Thành Bắc, Đại diện lãnh đạo các Ban : Đào tạo, KHTC, TCCB, Văn phòng;
- Các ĐVTV: Hiệu trưởng, Trưởng Phòng ĐT;
- Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum, Viện NC&ĐT Việt-Anh, Khoa Y Dược, Khoa CNTT&TT: Thủ trưởng đơn vị, Trưởng phòng/ Tổ trưởng đào tạo.
Phòng họp 1

Khu A - 41 Lê Duẩn

Giám đốc ĐHĐN
14h00 Làm việc với Công ty Mitsubishi Việt Nam - Phòng QLKH&HTQT. Phòng khách quốc tế Phòng QLKH&HTQT
14h00 Ban Thường vụ Đảng ủy Trường ĐHSPKT họp liên tịch với Ban Thường vụ Công đoàn Trường ĐHSPKT  Như bên Phòng họp 1 Bí thư Đảng ủy Trường ĐHSPKT
15h00 Ban Thường vụ Đảng ủy Trường ĐHSPKT họp liên tịch với Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Trường ĐHSPKT Như bên Phòng họp 1 Bí thư Đảng ủy Trường ĐHSPKT
16h00 Ban Thường vụ Đảng ủy Trường ĐHSPKT họp liên tịch với Chủ tịch Chi hội Cựu Chiến binh Trường ĐHSPKT Như bên Phòng họp 1 Bí thư Đảng ủy Trường ĐHSPKT
16h00

Lễ trao học bổng của Tập đoàn Thép JFE, Nhật Bản

- ĐHĐN: PGĐ Lê Quang Sơn; Đại diện Lãnh đạo: Văn phòng, HTQT, CTHSSV;
- Trường ĐHBK, Trường ĐHNN, Trường ĐHSPKT: Đại diện lãnh đạo Phòng CTSV;
- Khoa CNTT&TT: Tổ CTSV.

Phòng họp 1

Khu A - 41 Lê Duẩn

PGĐ ĐHĐN PGS.TS. Lê Quang Sơn

Thứ Tư
 15/01
08h00

Tiếp đoàn viên công đoàn, CBVC-NLĐ

Đoàn viên công đoàn, CBVC-NLĐ.

VP Công đoàn P.302

Khu A - 41 Lê Duẩn

Chủ tịch Công đoàn ĐHĐN

08h00 Tiếp Cán bộ viên chức Như bên Phòng tiếp công dân

Hiệu trưởng

08h00

Họp Hội đồng tuyển dụng viên chức v/v thông báo kết quả điểm xét tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2019

Theo Quyết định

Phòng họp 1

Chủ tịch Hội đồng

09h00

Hội nghị Ban Chấp hành Đoàn ĐHĐN

- Như bên;
- Theo giấy mời.

Phòng họp 1

Khu A - 41 Lê Duẩn

Bí thư Đoàn ĐHĐN

10h00

Đoàn Giám sát của Thành ủy (theo QĐ số 14682-QĐ/TU, ngày 23/10/2019) thông báo kết quả giám sát đối với BTV Đảng ủy ĐHĐN và Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy ĐHĐN

- Đoàn Giám sát của Thành ủy;
- BTV Đảng ủy ĐHĐN.

Phòng họp 2

Khu A - 41 Lê Duẩn

Đoàn Giám sát của Thành ủy

10h00 Họp triển khai các nhiệm vụ trọng tâm công tác Đoàn, Hội Quý 1/2020 - ĐHĐN: BTV Đoàn, BTK Hội SV;
- Các đơn vị thành viên: Bí thư Đoàn, Chủ tịch Hội SV.
Phòng họp 1

Khu A - 41 Lê Duẩn

Bí thư Đoàn, Chủ tịch Hội SV ĐHĐN
15h00
(Thay cho 14h)
Họp Đảng ủy trường ĐHSPKT Như bên Phòng họp 1 Bí thư Đảng ủy Trường ĐHSPKT
14h30 Tiếp đoàn Viện Công nghệ Quốc gia, Nhật Bản - ĐHĐN: PGĐ Lê Quang Sơn; Trưởng các Ban: HTQT; CTHSSV; ĐT;
- Trường ĐHSPKT: Đại diện Ban Giám hiệu; Lãnh đạo Phòng QLKH&HTQT.
Phòng 0805

Khu B - 41 Lê Duẩn

PGĐ ĐHĐN PGS.TS. Lê Quang Sơn
Thứ Năm
16/01
15h00 Thực hiện quy trình công tác cán bộ Phòng CSVC Hiệu trưởng, CBVC Phòng CSVC, Tổ Công tác Phòng họp 1

Hiệu trưởng

Thứ Sáu
17/01
07h45

Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2020) và Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019

- Đại biểu khách mời;
- Theo Kế hoạch số 1264-KH/ĐU ngày 09/01/2020 của Đảng ủy ĐHĐN.

Hội trường

41 Lê Duẩn

Bí thư Đảng ủy ĐHĐN

14h00 Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2020), Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019 và sinh hoạt Đảng bộ Trường ĐHSPKT - Đại biểu khách mời;

- Toàn thể đảng viên của Đảng bộ.

Hội trường Khu B Bí thư Đảng ủy Trường ĐHSPKT
Thứ Bảy
 18/01
         
Chủ Nhật
 19/01