Sidebar

Lịch công tác tuần 15 từ ngày 06/4/2020 đến ngày 12/4/2020

Ngày cập nhật: 04/04/2020
     

Lịch công tác tuần 15 từ ngày 06/4/2020 đến ngày 12/4/2020

THỨ / NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

Thứ Hai
 06/4
07h30 Hội ý Ban Giám hiệu Ban Giám hiệu Phòng Hiệu trưởng Hiệu trưởng
Thứ Ba
  07/4
         
Thứ Tư
 08/4
         
Thứ Năm
09/4
         
Thứ Sáu
10/4
         
Thứ Bảy
 11/4
         
Chủ Nhật
 12/4