Sidebar

Lịch công tác tuần 23 từ ngày 01/6/2020 đến ngày 07/6/2020

Ngày cập nhật: 05/06/2020
     

Lịch công tác tuần 23 từ ngày 01/6/2020 đến ngày 07/6/2020

THỨ / NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

Thứ Hai
 01/6
07h30 Hội ý Ban Giám hiệu Ban Giám hiệu Phòng Hiệu trưởng Hiệu trưởng
Thứ Ba
  02/6
08h00 Tiếp cán bộ, viên chức, đoàn viên công đoàn , NLĐ Như bên Phòng CTCĐ trường Chủ tịch Công đoàn trường
08h00 Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng bộ ĐHĐN nhiệm kỳ 2015-2020 - Đảng ủy ĐHĐN: UBKT, Văn phòng;
- Các đảng ủy cơ sở: Đại diện BTV, UBKT;
- Đại biểu khách mời.
Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy ĐHĐN
15h00 Họp bàn kịch bản Tư vấn tuyển sinh trực tuyến năm 2020 - Đại diện Ban Giám hiệu; Trưởng các phòng: TCHC, ĐT, CSVC, CTSV, BGĐ Trung tâm HL&TT; Trưởng các Khoa;
- Các cá nhân được phân công làm công tác thư ký (ĐT: Hoa, Huy; CTSV: Thành, Thảo; TT HL&TT: Nghĩa, Xếch)
Phòng họp 1 Phó Hiệu trưởng
TS. Hoàng Dũng
15h00 Họp BTV Công đoàn ĐHĐN mở rộng - Công đoàn ĐHĐN: Ban Thường vụ;
- Công đoàn cơ sở: Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch).
Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn Chủ tịch Công đoàn ĐHĐN
Thứ Tư
 03/6
09h00 Làm việc với Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng  về việc tổ chức đấu giá các dịch vụ phục vụ sinh viên trường ĐHSPKT Theo Quyết định Phòng họp 1 Ban Giám hiệu
14h00 Hội nghị trực tuyến đánh giá chất lượng dạy học qua mạng Internet và trên truyền hình - Bộ GD&ĐT;
- ĐHĐN: PGĐ Lê Thành Bắc, Đại diện Lãnh đạo: Văn phòng, Ban ĐT, Ban ĐBCLGD.
- Các ĐVTV: Đại diện BGH, Trưởng Phòng Đào tạo;
- Các đơn vị đào tạo trực thuộc: Đại diện Lãnh đạo, Tổ trưởng Tổ Đào tạo.
Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn Bộ GD&ĐT
15h00 Họp Ban Thường vụ Công đoàn Trường ĐHSPKT Như bên Phòng Chủ tịch Công đoàn Trường Chủ tịch Công đoàn Trường
15h30 Họp Ban Chấp hành Công đoàn Trường ĐHSPKT mở rộng - Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Trường;

- Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch) Công đoàn bộ phận.

Phòng họp 1 Chủ tịch Công đoàn Trường
Thứ Năm
04/6
08h30 Hiệu trưởng, Trưởng Phòng Đào tạo làm việc với CBVC Khoa CNHH-MT Như bên Phòng họp 1 Hiệu trưởng
10h00 Họp Hội đồng kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài KH&CN, Mã số: D2019-CS-05 và D2019-CS-06. - Thành viên Hội đồng theo QĐ số 214/QĐ-ĐHSPKT và QĐ số 229/QĐ-ĐHSPKT ngày 01/6/2020.

- Các thành viên thực hiện đề tài

- CBGV có quan tâm

Phòng họp 1 Chủ tịch Hội đồng
14h00 Tiếp cán bộ, viên chức Các cán bộ, viên chức, người lao động có nhu cầu. Phòng Tiếp công dân PGĐ ĐHĐN PGS.TS. Lê Thành Bắc
15h30 Họp BTV Đảng ủy trường Như bên Phòng họp 1 Bí thư Đảng ủy trường
16h00 Họp Đảng ủy trường Như bên Phòng họp 1 Bí thư Đảng ủy trường
Thứ Sáu
05/6
09h00 Họp kiểm tra các công tác chuẩn bị cho Tư vấn tuyển sinh trực tuyến năm 2020 - Đại diện Ban Giám hiệu;

- Các đơn vị và các cá nhân được phân nhiệm vụ tại Kế hoạch số 201/KH-ĐHSPKT ngày 20/5/2020 của Hiệu trưởng

Phòng họp 1 Hiệu trưởng

PGS. TS. Phan Cao Thọ

Thứ Bảy
 06/6
09h15 Thử nghiệm kịch bản Tư vấn tuyển sinh trực tuyến - Đại diện Ban Giám hiệu; Trưởng các phòng: TCHC, ĐT, CSVC, CTSV, BGĐ Trung tâm HL&TT; Trưởng các Khoa;

- Các cá nhân được phân công làm công tác thư ký (ĐT: N.Nam, Hoa, Huy; CTSV: Thành, Thảo; TT HL&TT: Nghĩa, Xếch, Lệ; Khoa Điện – Điện tử: Nguyễn Văn Phát);

- Các nhân viên làm công tác phục vụ do Phòng TCHC và CSVC phân công.

Phòng họp 1 Phó Hiệu trưởng

TS. Hoàng Dũng

Chủ Nhật
 07/6
09h00 Livestream tư vấn Tuyển sinh - Hướng nghiệp năm 2020 - Đại diện Ban Giám hiệu;

- Đại diện lãnh đạo các Khoa trực thuộc;

- Đại diện lãnh đạo các Phòng: TCHC, CTSV, ĐT, CSVC;

- Trung tâm HL&TT;

- Các chuyên viên được phân công nhiệm vụ;

- Trưởng hoặc Phó Trưởng các Bộ môn.

Phòng họp 1  

Phó Hiệu trưởng

TS. Hoàng Dũng