Sidebar

Lịch công tác tuần 28 từ ngày 06/7/2020 đến ngày 12/7/2020

Ngày cập nhật: 09/07/2020
     

Lịch công tác tuần 28 từ ngày 06/7/2020 đến ngày 12/7/2020

THỨ / NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

Thứ Hai
 06/7
07h30 Hội ý Ban Giám hiệu Ban Giám hiệu Phòng Hiệu trưởng Hiệu trưởng
08h00 Họp Giao ban Ban Giám hiệu, CTCĐ, BTĐTN, CT HCCB, Trưởng phòng, Trưởng khoa, Phó khoa PT, Thư ký HĐ trường, GĐ Trung tâm HL&TT Phòng họp 1 Hiệu trưởng
08h00 Kiểm tra hồ sơ, sổ sách, tài chính công đoàn cơ sở năm học 2019-2020 Theo công văn số 76/CĐĐHĐN-UBKT ngày 29/6/2020 của Công đoàn ĐHĐN Phòng họp 2

Khu A - 41 Lê Duẩn

Chủ nhiệm UBKT Công đoàn ĐHĐN
15h00 Họp Đảng ủy trường Như bên Phòng họp 1 Bí thư Đảng ủy trường
15h30 Kiểm tra hoạt động công đoàn cơ sở năm học 2019-2020 Theo công văn số 76/CĐĐHĐN-UBKT ngày 29/6/2020 của Công đoàn ĐHĐN Phòng họp 2

Khu A - 41 Lê Duẩn

Chủ tịch Công đoàn ĐHĐN
Thứ Ba
  07/7
08h00 Tập huấn sử dụng phần mềm quản lý minh chứng ĐBCLGD cho Chương trình đào tạo Ban điều Tổ trưởng/phụ trách bộ môn và giáo vụ khoa Phòng họp 1 PGS. TS. Võ Trung Hùng
Phó Hiệu trưởng
09h30 Tập huấn sử dụng phần mềm quản lý minh chứng ĐBCLGD cho Cơ sở giáo dục Tổ trưởng, thư ký Tổ đảm bảo chất lượng bên trong Phòng họp 1 PGS. TS. Võ Trung Hùng
Phó Hiệu trưởng
08h00
Tạm hoãn
Họp đánh giá thi đua, khen thưởng năm học 2019-2020 của Phòng Công tác Sinh viên Theo Thông báo Phòng họp 1 Trưởng phòng CTSV
09h30 Họp Ban Chấp hành Công đoàn trường Như bên Phòng họp 1 Chủ tịch Công đoàn trường
14h00 Chương trình "Một ngày làm sinh viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật" - Ban giám hiệu;

- Đại diện lãnh đạo các Phòng, Khoa;

- Giảng viên tham gia hướng dẫn.

Hội trường B Hiệu trưởng
14h30 Làm việc với Trung tâm Nghiên cứu và Triển khai Thiết bị nâng chuyển Trường ĐHSPKT - Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng TS. Hoàng Dũng;

- Trưởng các phòng TC-HC, KH-TC;

- Giám đốc Trung tâm NC, TK TBNC (Thầy Trương Loan)

- Mời Thầy Huỳnh Văn Sanh.

Phòng họp 1 Hiệu trưởng
15h00 Họp Ban chỉ đạo Chiến dịch sinh viên Trường ĐHSPKT Tình nguyện hè năm 2020 - Thành viên Ban chỉ đạo (theo QĐ 333/QĐ-ĐHSPKT) Phòng họp 1 Trưởng Ban chỉ đạo
15h00 Họp Hội đồng xét nâng bậc lương cấp ĐHĐN Theo QĐ số 1676/QĐ-ĐHĐN ngày 20/5/2020 của Giám đốc ĐHĐN. Phòng họp 2

Khu A - 41 Lê Duẩn

Giám đốc ĐHĐN
Thứ Tư
 08/7
08h00

Cả ngày

Tiếp cán bộ, viên chức, đoàn viên công đoàn , NLĐ Như bên Phòng CTCĐ trường Chủ tịch Công đoàn trường
08h00 Buổi sơ tuyển các bài báo cáo của sinh viên tham gia phát biểu tại hội thảo “Ứng dụng Dầu nhờn trong cơ khí và động cơ ô tô” Các giảng viên và sinh viên tham gia báo cáo Phòng họp 1 BCN Khoa cơ khí
14h30 Giới thiệu chương trình học bổng và cơ hội làm việc của Tập đoàn Panasonic Việt Nam - Đại diện lãnh đạo các Phòng TC-HC, Phòng CTSV, BGĐ Trung tâm HTSV&QHDN, BGĐ Trung tâm HL&TT; Phụ trách văn phòng Trung tâm

- Đại diện từ Văn phòng của Tập đoàn Panasonic Việt Nam.

Phòng họp 1 Giám đốc Trung tâm HTSV&QHDN
17h00 Tổ chức tư vấn & kiểm tra trình độ chuẩn đầu ra Ngoại ngữ đối với sinh viên khóa 2017 Đại diện lãnh đạo phòng Đào tạo, Công tác sinh viên và các Khoa, Lãnh Đạo trường Đại học Ngoại ngữ Hội trường B Phó Hiệu trưởng

PGS.TS Võ Trung Hùng

Thứ Năm
09/7
08h30

Họp góp ý tiêu chí đánh giá, phân loại A,B,C cho viên chức Trường ĐHSPKT

- Ban Giám hiệu, CTCĐ, BTĐTN, CT HCCB, Trưởng phòng, Trưởng khoa, Phó khoa PT, Thư ký HĐ trường, GĐ Trung tâm HL&TT;

- Ban soạn thảo.

Phòng họp 1 Hiệu trưởng
14h00

Họp Hội đồng quản lý dịch vụ phục vụ sinh viên

Theo Quyết định Phòng khách QT Chủ tịch hội đồng
14h00 Họp Hội đồng ĐHĐN Theo QĐ số 3534/QĐ-ĐHĐN ngày 16/10/2018 của Giám đốc ĐHĐN. Phòng họp 1

Khu A - 41 Lê Duẩn

Giám đốc ĐHĐN
Thứ Sáu
10/7
15h00 Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường (Bộ GD&ĐT) làm việc với ĐHĐN về góp ý Dự thảo Nghị định hoạt động KHCN trong các cơ sở giáo dục đại học (CSGDĐH) và định hướng hoạt động KHCN của ĐHĐN - Bộ GD&ĐT: Vụ trưởng Vụ KHCN&MT, chuyên viên và Tổ biên tập Dự thảo Nghị định hoạt động KHCN trong các CSGDĐH;

- ĐHĐN: PGĐ Lê Quang Sơn, Đại diện lãnh đạo các Ban: KHCN&MT, KHTC, CSVC;

- Các đơn vị thành viên, trực thuộc ĐHĐN: Đại diện lãnh đạo đơn vị phụ trách KHCN, Trưởng các Phòng: KHCN, KHTC, CSVC.

Phòng họp 1

Khu A - 41 Lê Duẩn

Vụ trưởng Vụ KHCN&MT Bộ GD&ĐT
15h00 Báo cáo các quy trình ISO đã được soạn thảo của các đơn vị - Tổ soạn thảo;

- Cán bộ, GV được phân công soạn thảo các quy trình (bắt buộc tham dự)

Phòng họp 1 Phó Ban điều hành đề án PGS.TS Võ Trung Hùng
15h30
Tạm hoãn
Họp xét học bổng Khuyến khích học tập Theo Quyết định Phòng khách QT Phó Hiệu trưởng

TS. Hoàng Dũng

Thứ Bảy
 11/7
07h30 Hội thảo “Nâng cao chất lượng tạp chí khoa học trong cơ sở giáo dục đại học trực thuộc Bộ GD&ĐT” - Bộ GD&ĐT: Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng Vụ KHCN&MT ;

- ĐHĐN: PGĐ Lê Quang Sơn, Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Tạp chí KHCN ĐHĐN, Tạp chí Khoa học Kinh tế, Tạp chí Khoa học Xã hội, Nhân văn và Giáo dục, Ban KHCN&MT;

- Các cơ sở giáo dục đại học trực thuộc Bộ GD&ĐT (theo giấy mời).

Hội trường - 41 Lê Duẩn Vụ trưởng Vụ KHCN&MT Bộ GD&ĐT
08h00 Tổ chức tư vấn & kiểm tra trình độ chuẩn đầu ra Ngoại ngữ đối với sinh viên khóa 2017 Phòng CTSV, Đào tạo,  Giáo viên coi thi, cán bộ tham gia trực, Sinh viên đăng ký Phòng máy tính

khu B

Ban Tổ chức
Chủ Nhật
 12/7