Sidebar

Lịch công tác tuần 33 từ ngày 10/8/2020 đến ngày 16/8/2020

Ngày cập nhật: 11/08/2020
     

Lịch công tác tuần 33 từ ngày 10/8/2020 đến ngày 16/8/2020

THỨ / NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

Thứ Hai
 10/8
08h30 Hội ý Ban Giám hiệu Ban Giám hiệu Họp trực tuyến Hiệu trưởng
Thứ Ba
  11/8
         
Thứ Tư
 12/8
08h00 Giao ban công tác ĐBCLGD học kỳ I năm học 2020-2021, họp bàn về quy chế và chính sách ĐBCLGD của ĐHĐN - ĐHĐN: PGĐ Lê Quang Sơn; Đại diện lãnh đạo: Văn phòng, Ban ĐT; Phó Trưởng Ban TT&PC; Lãnh đạo Ban ĐBCLGD và các chuyên viên;
- Các ĐVTV: Đại diện BGH, Trưởng Phòng KT&ĐBCLGD; 
- Viện NC&ĐT Việt-Anh, Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum, Khoa Y-Dược: Đại diện lãnh đạo; Trưởng phòng/Tổ trưởng Phòng/Tổ KT&ĐBCLGD;
- Đại diện Tổ QTM (hỗ trợ kỹ thuật về họp trực tuyến).
Họp trực tuyến PGĐ ĐHĐN PGS.TS. Lê Quang Sơn
15h00 Họp chuẩn bị xét tuyển Đợt 1 và kế hoạch tuyển sinh các đợt bổ sung Lãnh đạo Ban Đào tạo; Trưởng Phòng ĐT, Tổ trưởng đào tạo các đơn vị thuộc, trực thuộc. Họp trực tuyến Phó trưởng Ban ĐT ThS. Nguyễn Bắc Nam
Thứ Năm
13/8
08h30 Họp Hội đồng ĐHĐN Theo QĐ số 3545/QĐ-ĐHĐN ngày 16/10/2018 của Giám đốc ĐHĐN. Họp trực tuyến Chủ tịch Hội đồng
15h00 Họp về công tác truyền thông - ĐHĐN: Giám đốc; Lãnh đạo Văn phòng, Giám đốc Trung tâm TTHL-TT; Tổ trưởng Tổ QTM, Đoàn TN (A. Phúc, C. Kim Ánh);
- Các đơn vị: Đại diện BGH phụ trách công tác truyền thông.
Họp trực tuyến Giám đốc ĐHĐN
Thứ Sáu
14/8
15h00
Tạm hoãn

Họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp ĐHĐN Theo QĐ số 4370/QĐ-ĐHĐN ngày 20/12/2019 của Giám đốc ĐHĐN. Họp trực tuyến Giám đốc ĐHĐN
Sáng 7h30 - Chiều 13h30 Tập huấn trực tuyến “Đảm bảo và tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học theo Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT” - ĐHĐN: Ban ĐBCLGD; Đại diện Tổ QTM (hỗ trợ kỹ thuật về họp trực tuyến);
- Các đại biểu của các đơn vị thành viên, đơn vị thuộc và trực thuộc ĐHĐN đã đăng ký tham dự khóa tập huấn theo Kế hoạch số 2253/KH-ĐHĐN ngày 06/7/2020 của Giám đốc ĐHĐN.
Họp trực tuyến Trưởng Ban ĐBCLGD
Thứ Bảy
 15/8
         
Chủ Nhật
 16/8