Sidebar

Lịch công tác tuần 39 từ ngày 21/9/2020 đến ngày 27/9/2020

Ngày cập nhật: 25/09/2020
     

Lịch công tác tuần 39 từ ngày 21/9/2020 đến ngày 27/9/2020

THỨ / NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

Thứ Hai
 21/9
08h00

Hội ý Ban Giám hiệu

Ban Giám hiệu

Phòng Hiệu trưởng

Hiệu trưởng

10h00

Họp BTV Đảng ủy ĐHĐN

- Như bên;

- Mời: Chánh VP Đảng ủy; Phó trưởng Ban phụ trách Ban TCCB.

Phòng họp 2 Khu A - 41 Lê Duẩn

Bí thư Đảng ủy ĐHĐN

14h00 Họp Hội đồng Quản lý dịch vụ bàn về Quy chế hoạt động của Hội đồng Theo Quyết định Phòng họp 1 Chủ tịch Hội đồng
16h00

Họp tập thể lãnh đạo Trường

Chủ tịch Hội đồng trường Trường ĐHSPKT, BTV Đảng ủy trường, Ban Giám hiệu Phòng họp 1

Hiệu trưởng

Thứ Ba
  22/9
09h00 Họp Hội đồng tuyển dụng viên chức Trường ĐHSPKT Theo Quyết định Phòng họp 1 Chủ tịch Hội đồng
15h00 Triển khai cho các Hộ dịch vụ ký hợp đồng - Theo Quyết định

- Các hộ dịch vụ của trường

Phòng họp 1 Chủ tịch Hội đồng
14h00 -

15h00

 

Đơn vị tư vấn báo cáo lấy ý kiến về công năng các công trình Trung tâm NCKH và thí nghiệm tập trung ĐHĐN thuộc dự án ODA của ĐHĐN giai đoạn 2021-2025 - ĐHĐN: PGĐ Lê Quang Sơn; PGĐ Ngô Văn Dưỡng; Chánh VP; Trưởng các Ban: CSVC, KHCN&MT; Các thành viên thuộc Tổ Chuẩn bị dự án ODA (Anh Hiệp, Anh Đoàn Anh Tuấn, Anh Sáng, Anh Kỳ) và các chuyên viên phụ trách; - Trường ĐHBK: Đại diện BGH; Lãnh đạo các Khoa: Cơ khí GT, ĐTVT;

- Trường ĐHSP: Đại diện BGH; Lãnh đạo Khoa Sinh - Môi trường;

- Trường ĐHSPKT: Đại diện BGH; Lãnh đạo Khoa Cơ khí;

- Trường ĐHCNTT&TT Việt-Hàn: Đại diện BGH; - Viện VNUK: Viện trưởng;

- Khoa Y Dược: Trưởng khoa; - Đơn vị tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi: Đại diện lãnh đạo và các cán bộ phụ trách thiết kế;

- Khách mời: Theo Giấy mời.

Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn (họp trực tuyến) PGĐ ĐHĐN PGS.TS. Lê Quang Sơn
15h15 Các đơn vị tư vấn báo cáo lấy ý kiến về công năng các công trình Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật thuộc Dự án ODA của ĐHĐN giai đoạn 2021-2025 (bước thiết kế cơ sở); - ĐHĐN: PGĐ Lê Quang Sơn; PGĐ Ngô Văn Dưỡng; Các thành viên thuộc Tổ Chuẩn bị dự án ODA (Anh Hiệp, Anh Đoàn Anh Tuấn, Anh Sáng, Anh Kỳ) và các chuyên viên phụ trách;

- Trường ĐHSPKT: Đại diện BGH; đại diện lãnh đạo các đơn vị (Trường sắp xếp thành phần tham dự);

- Các đơn vị tư vấn: Đại diện lãnh đạo và các cán bộ phụ trách thiết kế;

- Khách mời: Theo Giấy mời.

Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn (họp trực tuyến) PGĐ ĐHĐN PGS.TS. Lê Quang Sơn
Thứ Tư
 23/9
08h00 - 09h30 Đơn vị Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công trình bày, báo cáo Dự án công trình cấp thiết cho ĐHĐN tại Hòa Quý – Điện Ngọc (giai đoạn 2018-2020) - ĐHĐN: Giám đốc, PGĐ Ngô Văn Dưỡng; Ban CBDA: Lãnh đạo và chuyên viên; Đại diện Lãnh đạo: Ban KHTC, Ban CSVC;

- Trường ĐHSPKT: Đại diện: BGH, Phòng CSVC.

Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn Giám đốc ĐHĐN
15h30 Họp Ban Nữ công Công đoàn ĐHĐN mở rộng - Ban Nữ công Công đoàn ĐHĐN;

- Phụ trách nữ công các công đoàn cơ sở.

Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn Trưởng Ban Nữ công Công đoàn ĐHĐN
Thứ Năm
24/9
09h00 Họp Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ cơ sở Thành viên Ban chỉ đạo Phòng họp 1 Trưởng

Ban Chỉ đạo

10h00 Họp Hội đồng trường Trường ĐHSPKT - Thành viên Hội đồng đương nhiệm;

- Mời: Ban Giám hiệu, Đại diện BCH Đoàn trường (người hoc), đại diện do ĐHĐN cử, lãnh đạo các đơn vị thuộc trường

Phòng họp 1 Chủ tịch Hội đồng trường Trường ĐHSPKT
14h00 Họp bàn về việc xác nhận viện trợ cho các dự án của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - ĐHĐN: Giám đốc, PGĐ Lê Quang Sơn; Đại diện lãnh đạo Văn phòng, Ban CSVC. Ban HTQT (Chi Ngọc, Chị Hoa); Ban KHTC (Anh Hiệp, Chị Hằng);

- Trường ĐHSPKT: PHT Võ Trung Hùng; Đại diện Lãnh đạo: Phòng QLKH&HTQT, Phòng KHTC; Phòng CSVC và các chuyên viên có liên quan.

Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn Giám đốc ĐHĐN
14h00 Họp liên tịch BTV Đảng ủy - BTV Công đoàn trường Như bên Phòng họp 1 Bí thư Đảng ủy trường
15h00 Họp liên tịch BTV Đảng ủy - BTV Đoàn TN trường Như bên Phòng họp 1 Bí thư Đảng ủy trường
16h00 Họp liên tịch BTV Đảng ủy - Chi hội Cựu Chiến binh Như bên Phòng họp 1 Bí thư Đảng ủy trường
16h30 Hội nghị kiện toàn BCH, BTV Đoàn trường ĐHSPKT nhiệm kỳ 2019-2022 - Mời Đại diện BTV Đoàn ĐHĐN,;

- Mời Đại diện Đảng ủy trường;

- BCH Đoàn trường.

Hội trường B Bí thư Đoàn trường

ĐHSPKT

Thứ Sáu
25/9
07h30 Họp BTV Đảng ủy trường Như bên Phòng Bí thư Đảng ủy trường Bí thư Đảng ủy trường
08h00 Họp Đảng ủy trường Như bên Phòng họp 1 Bí thư Đảng ủy trường
10h00 Họp Hội đồng khoa học tư vấn xác định danh mục các đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng năm 2020 của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn, Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh, Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum và Cơ quan Đại học Đà Nẵng - Theo các QĐ số 3197/QĐ-ĐHĐN ngày 21/9/2020 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng. Phòng 803 Khu B - 41 Lê Duẩn Chủ tịch Hội đồng PGS.TS. Lê Quang Sơn
Thứ Bảy
 26/9
08h30 Hội thảo “Khảo sát lấy ý kiến của Doanh nghiệp & Chuyên gia về Dự thảo rà soát, cập nhật Mục tiêu, CĐR, Khung chương trình đào tạo Kỹ sư xây dựng & Kiến trúc sư -                  Khoa Kỹ thuật Xây dựng” - Khách mời:

+ Đại diện Ban giám hiệu;

+ Đại diện Phòng Quản lý Khoa học và hợp tác Quốc tế, Phòng Đào tạo, Phòng KT & ĐBCLGD

+ Đại diện lãnh đạo doanh nghiệp, cán bộ kỹ thuật, giảng viên các trường có đào tạo kỹ sư xây dựng & Kiến trúc sư. - Khoa Kỹ thuật Xây dựng:

+ BCN Khoa, Trưởng BM và giảng viên Khoa Kỹ thuật Xây dựng.

Phòng họp 1 P.Trưởng khoa PT - TS. Phan Tiến Vinh
13h30 Hội thảo “Khảo sát lấy ý kiến của các nhà Doanh nghiệp, các Chuyên gia và Người học về dự thảo rà soát, cập nhật Mục tiêu, Chuẩn đầu ra (CĐR), Khung chương trình đào tạo Kỹ sư các ngành thuộc khoa Cơ khí”. - Khách mời:

+ Đại diện Ban giám hiệu;

+ Đại diện Phòng Đào tạo, Phòng KT và ĐBCL GD, Phòng QLKH và HTQT, Phòng CTSV;

+ Đại diện lãnh đạo doanh nghiệp, cán bộ kỹ thuật, giảng viên các trường có ngành học liên quan.

+ Đại diện người học.

+ BCN Khoa, Trưởng BM và giảng viên Khoa Cơ khí

Phòng họp 1 Trưởng khoa

TS. Hồ Trần Anh Ngọc

Chủ Nhật
 27/9
07h00 Thi CĐR Ngoại ngữ và Tin học cấp Cao đẳng đợt 2 học kỳ 2 năm học 2019-2020 

- Ban coi thi; 

- Cán bộ coi thi; 

- Sinh viên đăng ký dự thi 

 
Các phòng thi  Trưởng Ban coi thi