Sidebar

Lịch công tác tuần 43 từ ngày 19/10/2020 đến ngày 25/10/2020

Ngày cập nhật: 23/10/2020
     

Lịch công tác tuần 43 từ ngày 19/10/2020 đến ngày 27/10/2020

THỨ / NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

Thứ Hai
 19/10
07h30

Hội ý Ban Giám hiệu

Ban Giám hiệu

Phòng Hiệu trưởng

Hiệu trưởng

08h30-09h30 Đơn vị tư vấn báo cáo về thiết kế kiến trúc, công năng sử dụng các công trình Trung tâm thí nghiệm và NCKH tập trung thuộc dự án ĐHĐN vay vốn ODA của Ngân hàng Thế giới

- ĐHĐN: Ban Giám đốc; Chánh VP; Trưởng các Ban: CSVC, KHCN&MT; Phó Trưởng ban PT Ban CBDA; Tổ Quản lý dự án ODA;

- Trường ĐHSPKT: Đại diện BGH; Lãnh đạo Khoa Cơ khí;

 - Đơn vị tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi: Đại diện lãnh đạo và các cán bộ phụ trách thiết kế;

- Theo Giấy mời.
Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn Giám đốc ĐHĐN
14h00 Họp đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ thành phố Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2020-2025 Như bên. Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn Bí thư Đảng ủy ĐHĐN
14h30 Họp Ban Chấp hành Đảng bộ ĐHĐN Như bên. Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn Bí thư Đảng ủy ĐHĐN
15h00-16h30 Đơn vị tư vấn báo cáo về thiết kế kiến trúc, công năng sử dụng các công trình Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật thuộc dự án ĐHĐN vay vốn ODA của Ngân hàng Thế giới - ĐHĐN: PGĐ Lê Quang Sơn; Tổ Quản lý dự án ODA; Phó Trưởng ban PT Ban CBDA;

- Trường ĐHSPKT: Đại diện Ban Giám hiệu; đại diện lãnh đạo các đơn vị (Trường sắp xếp thành phần tham dự);

- Đơn vị tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi: Đại diện lãnh đạo và các cán bộ phụ trách thiết kế;

- Theo Giấy mời.

Phòng họp 2 Khu A - 41 Lê Duẩn PGĐ ĐHĐN PGS.TS. Lê Quang Sơn
15h00 Họp Hội đồng xác định danh mục đề tài KH&CN cấp Trường năm 2020 Thành viên Hội đồng theo QĐ số 552/QĐ-ĐHSPKT ngày 09/10/2020 Phòng họp Chủ tịch Hội đồng
16h00 Họp Tập thể lãnh đạo ĐHĐN

- BTV Đảng ủy, Ban Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng ĐHĐN;

- Mời: Chánh VP Đảng ủy, Phó Trưởng ban PT Ban TCCB
Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn Bí thư Đảng ủy ĐHĐN
Thứ Ba
  20/10
14h00 Họp giao ban kế hoạch tài chính quý III/2020

- ĐHĐN: Lãnh đạo và chuyên viên Ban KHTC;

- Các trường đại học thành viên và đơn vị trực thuộc: Trưởng Phòng KHTC và Kế toán trưởng
Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn Trưởng Ban KHTC TS. Nguyễn Hiệp
14h00 Lễ Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10 và Tọa đàm về công tác nữ

- Theo Công văn số 129/CĐĐHĐN-VP ngày 25/9/2020 của Công đoàn ĐHĐN;

- Đại biểu khách mời
Hội trường - 41 Lê Duẩn Ban Tổ chức
Thứ Tư
 21/10
         
Thứ Năm
22/10
08h00 Tiếp đoàn viên công đoàn, CBVC-NLĐ Đoàn viên công đoàn, CBVC-NLĐ. VP Công đoàn Phòng 302 Khu A - 41 Lê Duẩn Chủ tịch Công đoàn ĐHĐN
08h00 Hội nghị CBVC Phòng Công tác Sinh viên - Đại diện Ban Giám hiệu;

- Toàn thể CBVC phòng CTSV.

Phòng họp 1 Trưởng phòng

Công tác Sinh viên

10h00 Làm việc với công ty SEKISHO Nhật Bản tại Việt Nam - Ban Giám hiệu;

- Lãnh đạo Phòng QLKH&HTQT, Phòng CTSV;

- Đại diện Lãnh đạo Khoa Cơ khí, Khoa Điện- Điện tử.

Phòng khách quốc tế Ban Giám hiệu
15h00 Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2019-2020 và triển khai nhiệm vụ năm học 2020-2021 - Theo Công văn số 205/CĐĐHSPKT ngày 16/10/2020;

- Đại biểu mời.

- Danh sách khen thưởng

Phòng họp 1 Chủ tịch Công đoàn Trường
Thứ Sáu
23/10
08h30 Họp triển khai công tác phối hợp đào tạo Giáo dục Quốc phòng – An ninh cho sinh viên - Đại diện BGH; Trưởng phòng Đào tạo, Công tác sinh viên, Kế hoạch tài chính Trường ĐHSPKT;

- Đại diện BGH; Trưởng phòng Đào tạo, Công tác sinh viên, Kế hoạch tài chính Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng.

Phòng họp 1 Hiệu trưởng
14h00 Hội nghị CBVC Khoa Cơ khí - Khách mời:

+ Đại diện Ban giám hiệu;

+ Đại diện BTV Công đoàn Trường;

+ Toàn thể CBVC Khoa Cơ khí.

Phòng họp 1 Trưởng khoa Khoa Cơ khí

TS. Hồ Trần Anh Ngọc

14h30
(Hoãn)
Làm việc công ty LG Việt Nam - Ban Giám hiệu;

- Lãnh đạo Phòng QLKH&HTQT, Phòng ĐT;

- Đại diện Lãnh đạo Khoa Cơ khí, Khoa Điện- Điện tử.

Phòng khách quốc tế Ban Giám hiệu
Thứ Bảy
 24/10
         
Chủ Nhật
 25/10