Sidebar

Lịch công tác tuần 49 từ ngày 30/11/2020 đến ngày 06/12/2020

Ngày cập nhật: 04/12/2020
     

Lịch công tác tuần 49 từ ngày 30/11/2020 đến ngày 06/12/2020

THỨ / NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

Thứ Hai
 30/11
07h30

Hội ý Ban Giám hiệu

Ban Giám hiệu

Phòng Hiệu trưởng

Hiệu trưởng

08h00 Họp Giao ban Ban Giám hiệu, CTCĐ, BT ĐTN,CT HCCB, Đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Phòng họp 1 Hiệu trưởng
09h00 Họp rà soát Dự án ODA - ĐHĐN: Giám đốc, PGĐ Lê Quang Sơn;

- Tổ Quản lý Dự án vay vốn ODA theo QĐ số 2458/QĐ-ĐHĐN ngày 12/10/2020.

Phòng họp 2 Khu A - 41 Lê Duẩn Giám đốc ĐHĐN
Thứ Ba
  01/12
08h00 Giao ban công tác Văn phòng - Mời Giám đốc ĐHĐN;

- ĐHĐN: Lãnh đạo Văn phòng; Đại diện Lãnh đạo: Ban TCCB, Ban CTHSSV, Ban HTQT, Ban KHCN&MT, Đoàn TN, Hội SV;

- Các trường ĐHTV, Viện VNUK, Khoa Y Dược: Lãnh đạo Phòng/Tổ TCHC;

Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn Chánh VP ĐHĐN
10h00 Họp Hội đồng xét xử lý học vụ học kỳ II năm học 2019-2020 Theo Quyết định Phòng họp 1 Chủ tịch Hội đồng
15h30 Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn ĐHĐN Như bên. Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn Chủ tịch Công đoàn ĐHĐN
18h00 Giao lưu gặp mặt chào đón tân sinh viên ngành CNTT Khoa Điện - ĐT khóa 2020

- Ban chủ nhiệm Khoa;

- Trưởng các bộ môn;

- Thầy/Cô giáo Khoa Điện – Điện tử (trừ những cán bộ có giờ dạy);

- Đại diện doanh nghiệp;

- Tân sinh viên Khoa Điện – Điện tử năm 2020.

Hội trường B Trưởng Bộ môn CNTT
Thứ Tư
 02/12
08h00 Tiếp CBVC, đoàn viên công đoàn, NLĐ Như bên Phòng CTCĐ trường Chủ tịch Công đoàn trường
09h00 Họp Hội đồng thanh lý tài sản Theo Quyết định Phòng họp 1 Chủ tịch Hội đồng
14h00 Làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường Tp. Đà Nẵng về việc triển khai kế hoạch hợp tác với UBND Tp. Đà Nẵng - ĐHĐN: PGĐ Lê Quang Sơn, Lãnh đạo: Ban KHCN&MT, Viện KH&CNTT, TT PTPM;

- Trường ĐHBK, ĐHSP, Trường ĐHSPKT: Đại diện BGH, Phòng KHCN&HTQT;

- Các tổ chức/cá nhân đề xuất nhiệm vụ hợp tác với Sở TN&MT Tp. Đà Nẵng; - Sở TN&MT Tp. Đà Nẵng: Đại diện Lãnh đạo Sở và các phòng chuyên môn;

- Theo Giấy mời.

Phòng họp tầng 15 Trung tâm hành chính - 24 Trần Phú PGĐ ĐHĐN PGS.TS. Lê Quang Sơn & Giám đốc Sở TN&MT
14h00 Báo cáo kết quả xây dựng phần mềm quản lý hoạt động chung - Đại diện Ban Giám hiệu;

- Lãnh đạo và CB sử dụng phần mềm của các phòng ĐT, phòng KT&ĐBCLGD, phòng CTSV, phòng KHTC;

- Đại diện Ban Giám đốc và CBKT Trung tâm phát triển phần mềm SD

Phòng họp 1 PGS.TS. Võ Trung Hùng
15h00 Họp Ban Thư ký Hội Sinh viên ĐHĐN - Ban Thư ký Hội SV ĐHĐN;

- Cán bộ phụ trách Công tác Hội SV của Đoàn Trường ĐHCNTT&TT Việt – Hàn và Đoàn CQ ĐHĐN.

Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn Chủ tịch Hội Sinh viên-ĐHĐN
Thứ Năm
03/12
14h00 Họp Tập thể lãnh đạo rà soát quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của Trường ĐHSPKT - Như bên;

- Mời đ/c Lê Thị Hải Anh báo cáo kế hoạch và quy trình thực hiện

Phòng họp 1 Bí thư Đảng ủy trường
17h00 Giao lưu gặp mặt chào đón tân sinh viên ngành Điện - ĐT & ĐTVT thuộc Khoa Điện - ĐT khóa 2020

- Ban chủ nhiệm Khoa;

- Trưởng các bộ môn;

- Thầy/Cô giáo Khoa Điện – Điện tử (trừ những cán bộ có giờ dạy);

- Đại diện doanh nghiệp;

- Tân sinh viên Khoa Điện – Điện tử năm 2020.

Hội trường B Trưởng Bộ môn ĐT-VT & Hệ Thống Điện
Thứ Sáu
04/12
09h00 Tặng quà cho giáo viên và học sinh khó khăn do ảnh hưởng của bão, lũ tại Quảng Ngãi, Quảng Nam - Thường trực và VP Công đoàn ĐHĐN;

- Đại diện các công đoàn cơ sở.

Các tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Nam Chủ tịch Công đoàn ĐHĐN
15h00

Gặp mặt hội viên CCB Trường ĐHSPKT nhân ngày thành lập Hội CCB Việt Nam (06/12/1989-06/12/2020) Hội viên CCB và khách mời. Phòng họp 1 Chủ tịch Hội CCB Trường ĐHSPKT
15h00 Họp Hội đồng kiểm tra tiến độ đề tài KHCN cấp Bộ. Mã số: RD79-19 - Thành viên Hội đồng theo QĐ số 766/QĐ-ĐHSPKT ngày 02/12/2020 của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật.

- CNĐT và thành viên thực hiện đề tài.

- CBGV có quan tâm

Phòng họp 1 Chủ tịch Hội đồng
15h30
[Bổ sung]
Tiếp Đại biện lâm thời Đại sứ quán Argentina - ĐHĐN: PGĐ. Lê Quang Sơn; Đại diện Lãnh đạo: Văn phòng, Ban HTQT, Ban KHCN&MT;

- Trường ĐHBK, Trường ĐHKT, Trường ĐHNN, Trường ĐHSP, Trường ĐHSPKT: Đại diện Lãnh đạo Phòng KH&HTQT;

- Viện VNUK: Trưởng Phòng KH&HTQT.

Phòng 0805 Khu B - 41 Lê Duẩn PGĐ ĐHĐN PGS.TS. Lê Quang Sơn
18h00 Giao lưu gặp mặt chào đón tân sinh viên ngành Tự động hóa thuộc Khoa Điện - ĐT khóa 2020

- Ban chủ nhiệm Khoa;

- Trưởng các bộ môn;

- Thầy/Cô giáo Khoa Điện – Điện tử (trừ những cán bộ có giờ dạy);

- Đại diện doanh nghiệp;

- Tân sinh viên Khoa Điện – Điện tử năm 2020.

Hội trường B Trưởng Bộ môn

Tự động hóa

Thứ Bảy
 05/12
         
Chủ Nhật
 06/12