Sidebar

Thông báo về việc tăng cường phòng chống dịch bệnh Covid-19

Thông báo một số kết luận của Hiệu trưởng tại cuộc họp Bạn chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 vào lúc 16h30 ngày 25/7/2020

Thông báo về việc triệu tập giảng viên môn Lý luận tham gia bỗi dưỡng hè năm 2020chính trị

Thực hiện Kế hoạch bồi dưỡng chính trị hè năm 2020 cho giảng viên Giảng dạy các môn Lý luận chính trị các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng sư phạm

Thông báo về việc bổ nhiệm lại Kế toán trưởng Đại học Đà Nẵng

Quyết định về việc bổ nhiệm lại Kế toán trưởng Đại học Đà Nẵng nhiệm kỳ 2018 - 2023

Thông báo Bảng niêm yết đấu giá tài sản

Đấu giá cho thuê quyển sử dụng Ki ốt, nhà ăn Ký túc xá phục vụ nhu cầu sinh viên

Thông báo tổ chức đánh giá và cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia

Thông báo tổ chức đánh giá và cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia đợt từ ngày 16/9/2020 - 20/9/2020

Thông báo sô 2468/BGDĐT-VP về giới thiệu chữ ký Phó Vụ trưởng

Ngày 25/6/2020, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký Quyết định số 1688/QĐ-BGDĐT

Thông báo Quyết định số 2247/QĐ-ĐHĐN

Quyết định số 2247/QĐ-ĐHĐN về việc thành lập Ban Tổ chức và Tổ giúp việc Khóa tập huấn "Kỹ năng lập dự án quốc tế"

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020

Căn cứ vào Kế hoạch tuyển dụng viên chức số 254/KH-ĐHSPKT ngày 18/6/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật; Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật thông báo tuyển dụng các vị trí việc làm cần tuyển dụng năm 2020 cụ thể như sau:

Thông báo về tham gia trường hè quốc tế học trực tuyến về Deep learning

Viện Công nghệ Quốc tế DNITT - ĐHĐN phối hợp với Đại học Coote d'Azur (UCA), Pháp tổ chức khóa học trực tuyến 2020 của Trường hè Quốc tế

Các bài khác...