Sidebar

Thông báo về việc phân công trách nhiệm của Ban Giám hiệu

Thông báo về việc phân công trách nhiệm của Ban Giám hiệu

Thông báo kết quả trúng tuyển và ký hợp đồng với ứng viên trúng tuyển viên chức năm 2019

Thông báo kết quả trúng tuyển và ký hợp đồng với ứng viên trúng tuyển viên chức năm 2019

Thông báo về việc niêm yết công khai kết quả xét tuyển viên chức năm 2019

Thông báo về việc niêm yết công khai kết quả xét tuyển viên chức năm 2019

Thông báo về việc nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 và phân công trực

Thông báo về việc nghỉ lễ quốc khánh 2/9 và phân công trực

Thông báo về việc mời viết bài - tham gia Hội thảo Quốc tế ICCCI 2020

Thông báo về việc mời viết bài - tham gia Hội thảo Quốc tế ICCCI 2020

Giới thiệu chữ ký các Phó Vụ trưởng và Phó Cục trưởng thuộc Bộ GD & ĐT

Giới thiệu chữ ký các Phó Vụ trưởng và Phó Cục trưởng thuộc Bộ GD & ĐT

Quyết định về việc trao tặng danh hiệu Giáo sư danh dự cho TSDD. Erich Jodann Lejeune

Quyết định về việc trao tặng danh hiệu Giáo sư danh dự cho TSDD. Erich Jodann Lejeune

Thông báo về việc đấu giá cho thuê quyền sử dụng nhà giữ xe sinh viên

Thông báo về việc đấu giá cho thuê quyền sử dụng nhà giữ xe sinh viên

Thông báo mời và hướng dẫn sử dụng cơ sở dữ liệu điện tử (miễn phí) của iGroup Việt Nam

Nhằm hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu và đào tạo cho cán bộ, giảng viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh và sinh viên của Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN), Trung tâm Thông tin Học liệu và Truyền thông ĐHĐN phối hợp với Tập đoàn Dịch vụ Thông tin Thư viên iGroup tại Việt Nam triển khai “Chương trình trải nghiệm Cơ sở dữ liệu (CSDL) điện tử quốc tế tại ĐHĐN”...

Các bài khác...