Sidebar

 

Thông báo tuyển sinh khóa đào tạo kỹ thuật thang máy ETTC 2016

Tiếp nối thành công của các khóa đào tạo trước, Trường Cao đẳng Công nghệ tiếp tục phối hợp với Công ty ME Inc. - doanh nghiệp chuyên về lĩnh vực lắp đặt và vận hành thang máy tại Nhật Bản - tổ chức Khóa Đào tạo Kỹ thuật thang máy 2016 (ETTC 2016).

Thông báo tuyển sinh khóa đào tạo kỹ thuật thang máy dành cho sinh viên trường Cao đẳng Công nghệ

Tiếp nối thành công của các khóa đào tạo trước, Trường Cao đẳng Công nghệ tiếp tục phối hợp với Công ty ME Inc., -

Các bài khác...