Sidebar

 

Thông báo kết quả điểm xét tuyển Vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2019

Thông báo kết quả điểm xét tuyển Vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2019

Thông báo v/v nghỉ Tết Nguyên Đán Canh Tý năm 2020

Thực hiện quy định ngày nghỉ Tết Nguyên Đán Canh Tý năm 2020...

Thông báo tuyển dụng của Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng

Thông báo tuyển dụng của Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng

Quyết định Ban hành Chiến lược phát triển đến năm 2025 và Tầm nhìn đến năm 2035 của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Đại học Đà Nẵng

Quyết định Ban hành Chiến lược phát triển đến năm 2025 và Tầm nhìn đến năm 2035 của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Đại học Đà Nẵng

Thông báo triệu tập ứng cử viên tham dự xét tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2019

Thông báo triệu tập ứng cử viên tham dự xét tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2019

Thông báo về việc nghỉ làm việc và học tập nhân dịp Tết Dương lịch 2020

Thông báo về việc nghỉ làm việc và học tập nhân dịp Tết Dương lịch 2020

Tuyên truyền, phổ biến và triển khai Luật Giáo dục năm 2019, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học

Tuyên truyền, phổ biến và triển khai Luật Giáo dục năm 2019, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật thông báo tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2019

Thông báo về việc Tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2019

Thông báo về việc phun thuốc diệt côn trùng phòng chống dịch bệnh

Thông báo về việc phun thuốc diệt côn trùng phòng chống dịch bệnh

Các thông báo khác...