Sidebar

 

Tuyên truyền, phổ biến và triển khai Luật Giáo dục năm 2019, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học

Tuyên truyền, phổ biến và triển khai Luật Giáo dục năm 2019, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật thông báo tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2019

Thông báo về việc Tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2019

Thông báo về việc phun thuốc diệt côn trùng phòng chống dịch bệnh

Thông báo về việc phun thuốc diệt côn trùng phòng chống dịch bệnh

Thông báo về việc phân công trách nhiệm của Ban Giám hiệu

Thông báo về việc phân công trách nhiệm của Ban Giám hiệu

Thông báo kết quả trúng tuyển và ký hợp đồng với ứng viên trúng tuyển viên chức năm 2019

Thông báo kết quả trúng tuyển và ký hợp đồng với ứng viên trúng tuyển viên chức năm 2019

Thông báo về việc niêm yết công khai kết quả xét tuyển viên chức năm 2019

Thông báo về việc niêm yết công khai kết quả xét tuyển viên chức năm 2019

Công văn về việc triển khai phong trào “Tìm hiểu 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”

Công văn về việc triển khai phong trào “Tìm hiểu 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”

Thông báo về việc nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 và phân công trực

Thông báo về việc nghỉ lễ quốc khánh 2/9 và phân công trực

Thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức năm 2019

Thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức năm 2019

Các thông báo khác...