Sidebar

 

Thông báo v/v tổ chức "Ngày hội việc làm sinh viên ĐHĐN 2019" tại Trường ĐHSPKT

Ngày hội việc làm sinh viên ĐHĐN 2019 sẽ được ĐHĐN và Sở LĐ-TB&XH Thành phố Đà Nẵng phối hợp tổ chức...

Thông báo về phân công thực hiện công tác chuẩn bị cho việc tổ chức "Ngày hội việc làm sinh viên ĐHĐN năm 2019" tại trường ĐHSPKT thuộc ĐHĐN

Thông báo về phân công thực hiện công tác chuẩn bị cho việc tổ chức "Ngày hội việc làm sinh viên ĐHĐN năm 2019" tại trường ĐHSPKT thuộc ĐHĐN

Thông báo của Hiệu trưởng v/v nghỉ Lễ giổ Tổ Hùng Vương năm 2019

Căn cứ lịch nghỉ Lễ giổ Tổ hùng Vương năm 2019...

Thông báo tuyển dụng của Công ty TNHH lâm sản Việt Lang

Thông báo tuyển dụng của Công ty TNHH lâm sản Việt Lang

DAAD Vietnam - Học bổng Thạc sĩ về lĩnh vực kỹ thuật

Văn phòng Đại diện Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức (DAAD) Hà Nội thông báo thông tin về học bổng Thạc sĩ trong lĩnh vực kỹ thuật (Engineering) tại trường Thai-German Graduate School of Engineering (Bangkok, Thái Lan..

Thông báo lớp tổ chức lớp Bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên và chuyên viên chính, học ngoài giờ hành chính

Thông báo lớp tổ chức lớp Bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên và chuyên viên chính, học ngoài giờ hành chính

Thông báo kết quả trúng tuyển và ký hợp đồng làm việc

Thông báo kết quả trúng tuyển và ký hợp đồng làm việc

Quyết định về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2018

Quyết định về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2018

Thông báo tuyển dụng công nhân kỹ thuật điện của Công ty NOVAS

Thông báo tuyển dụng của Công ty NOVAS

Các thông báo khác...