Sidebar

Thư mời sinh viên tham dự chương trình "Trở thành lãnh đạo sinh viên cùng với Google"

27 THÁNG 05 2020
Chương trình Bệ phóng Việt Nam Digital 4.0 rất vui được chia sẻ thông tin về chương trình "Trở thành lãnh đạo sinh viên cùng với Google". Rất mong Quý trường sẽ hỗ trợ chương trình chia sẻ thông tin đến sinh viên các ngành liên quan đến Công nghệ Thông tin của Quý trường để các em có thêm một cơ hội thể hiện bản thân cũng như phát triển kiến thức lập trình và tăng kinh nghiệm lãnh đạo, tạo ảnh hưởng tích cực cho cộng đồng sinh viên.

Chương trình cũng đính kèm theo nội dung email và bài đăng phát thảo để quý trường có thể trực tiếp đăng tin lên các trang/diễn đàn của sinh viên trường có thể theo dõi và cập nhật thêm thông tin.

Các bài khác...