Sidebar

Các đối tác đồng hành cùng Nhà trường

11 THÁNG 10 2016

Các đối tác đồng hành cùng Nhà trường 
trong Chương trình học bổng, Đào tạo,
 Thực tập và Tuyển dụng


 N1.png
aiectronic.png
 

Công ty AI Electronic Industry, Nhật Bản


ANNANNATIONAL.png
 

TRƯỜNG National Institute of Technology, Anan College, NHẬT BẢN


ABPDN.jpg
 

Hội Ái hữu Blaise Pascal Đà Nẵng


chaopraya.jpg
 

Đại học Chaopraya, THÁI LAN


DAIKIN.jpg
 

Tập đoàn Daikin, Nhật Bản


enclave.jpg
 

Công ty Enclave


FUJITEC.jpg
 

CÔNG TY TNHH FUJITEC VIỆT NAM


gameloft.jpg
 

Công Ty Gameloft Việt Nam


KRISTIANSTAD.jpg
 

Đại học Kristianstad, Thụy Điển


KTISS.jpg
 

Tập đoàn KTIS, Thái Lan


lg.jpg
 

Công ty TNHH LG Electronics


MAHASARAKHAM1.jpg
 

Đại học Mahasarakham, THÁI LAN


ME.jpg
 

  Công ty ME, NHẬT BẢN


NIPONCOR.jpg
 

NIPON CORPORATION , NHẬT BẢN


     
shinhko.jpg
 

Công ty Shinko Technos


SONY.png
 

công ty sony


TEXASINS.jpg
 

Texas Instruments


 N2.png

     

Các bài khác...