Sidebar

Hoạt động chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2016

09 THÁNG 11 2016
Công đoàn Trường Cao đẳng Công nghệ tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao. Thời gian từ ngày 11/11/2016 đến ngày 18/11/2016, đối tượng tham gia là CBVC-NLĐ Trường Cao đẳng Công nghệ và vận động viên đến từ các đơn vị ngoài Trường.

Bangronnho.jpg

tb201102.jpg
tb2011001.jpg
1/ Nội dung cụ thể thi đấu Cầu lông

2/ Nội dung cụ thể thi đấu Bóng bàn

Các bài khác...