Sidebar

Thông báo v/v nghỉ học trong ngày 10/12/2018

09 THÁNG 12 2018
Do điều kiện thời tiết bất thường, mưa to gây ra ngập, lụt ở nhiều nơi. Để đảm bảo an toàn cho sinh viên, Hiệu trưởng trường ĐHSPKT thông báo cho sinh viên toàn trường được nghỉ học và nghỉ thi vào ngày mai 10/12/2018. Các giáo viên tham gia xem thi và sinh viên có lịch thi vào ngày mai theo dõi lịch thi bù trên trang web Đào tạo của trường.

Các bài khác...