Sidebar

Thông báo v/v nghỉ học ( Thông báo số 2)

10 THÁNG 12 2018
Do điều kiện thời tiết bất thường, mưa to gây ra ngập, lụt ở nhiều nơi. Để đảm bảo an toàn cho sinh viên, Hiệu trưởng trường ĐHSPKT thông báo cho sinh viên toàn trường được nghỉ học và nghỉ thi vào ngày mai 11/12/2018. Các giáo viên tham gia xem thi và sinh viên có lịch thi vào ngày mai theo dõi lịch thi bù trên trang web Đào tạo của trường.
Nội dung chi tiết XEM TẠI ĐÂY

Các bài khác...