Sidebar

Lãnh đạo Đại học Obuda thăm và làm việc tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - ĐHĐN

Chiều ngày 21/3/2019, GS. Imre Felde - Phó Hiệu trưởng (phụ trách khoa học) và GS. Levente Kovács - Phó Hiệu trưởng (phụ trách đào tạo) của Đại học Óbuda, Hungary đã thăm và làm việc tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật. Tham gia tiếp Đại học Obuda có PGS.TS. Phan Cao Thọ - Hiệu trưởng, PGS.TS. Võ Trung Hùng - Phó Hiệu trưởng cùng lãnh đạo Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế.

Chiều ngày 21/3/2019, GS. Imre Felde - Phó Hiệu trưởng (phụ trách khoa học) và GS. Levente Kovács - Phó Hiệu trưởng (phụ trách đào tạo) của Đại học Óbuda, Hungary đã thăm và làm việc tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật. Tham gia tiếp Đại học Obuda có PGS.TS. Phan Cao Thọ - Hiệu trưởng, PGS.TS. Võ Trung Hùng - Phó Hiệu trưởng cùng lãnh đạo Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế.

Hai bên đã giới thiệu về trường và đề xuất các lĩnh vực hợp tác. Sau khi thảo luận, hai bên đã nhất trí triển khai các nội dung hợp tác cụ thể như sau:

1) Sẽ phối hợp để đề xuất và triển khai các dự án về nghiên cứu, tăng cường năng lực và trao đổi giảng viên, sinh viên;

2) Trường Đại học Óbuda sẽ nhận cán bộ, giảng viên của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật để đào tạo tiến sĩ thông qua các chương trình học bổng của Cộng đồng châu Âu và của Chính phủ Hungary;

3) Hai bên sẽ phối hợp thông qua các dự án nghiên cứu;

4) Hai bên sẽ tiến hành tiếp nhận các nghiên cứu sinh theo hình thức đồng hướng dẫn.

Hình ảnh: 
IMG_8884.JPG
1) Các đại biểu dự họp thảo luận về cơ hội hợp tác

IMG_8909.JPG
IMG_8921.JPG
IMG_8923.JPG
IMG_8930.JPG
2) Các đại biểu chụp hình lưu niệm

Các bài khác...