Sidebar

Sinh viên trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật tham gia Đại hội Thể dục Thể thao Sinh Viên lần thứ XI năm 2019

Đại hội Thể dục Thể thao sinh viên ĐH Đà Nẵng cũng là dịp để Sinh viên trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật gặp gỡ, tăng cường giao lưu, học tập kinh nghiệm và hiểu biết lẫn nhau của sinh viên các trường thành viên trong Đại học Đà Nẵng nói riêng, góp phần xây dựng nếp sống văn minh, lành mạnh trong Đại học Đà Nẵng nói chung. Thông qua Đại hội thể thao sinh viên sẽ chọn lọc, bồi dưỡng tài năng thể thao trong sinh viên để thành lập các đội tuyển sinh viên tham gia các giải thể thao của ngành và địa phương.

Sáng thứ Bảy ngày 06/04/2019, tại Trung tâm Thể thao - Đại học Đà Nẵng - 06 Ngô Sĩ Liên đã diễn ra lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao Sinh viên Đại học Đà Nẵng lần thứ XI năm 2019. Đến với Đại hội Thể dục Thể thao Sinh viên lần này, Đại học Sư phạm Kỹ thuật đem đến hơn 100 Vận động viên tranh tài các nội dung thi đấu.

Dai-Hoi-The-duc-The-Thao-DNDN-Lan-XI-01.jpg
Đại hội Thể dục Thể thao lần này có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng và phát triển phong trào Thể dục Thể thao sinh viên trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật. Đây cũng là một hoạt động Thể dục Thể thao truyền thống của Đại học Đà Nẵng, nhằm đẩy mạnh phong trào tập luyện và thi đấu các môn Thể dục Thể thao trong sinh viên, đồng thời kiếm tra, đánh giá hiệu quả công tác giáo dục thể chất, nâng cao thể lực, giáo dục nhân cách của sinh viên các trường thành viên và các đơn vị trực thuộc Đại học Đà Nẵng.

Dai-Hoi-The-duc-The-Thao-DNDN-Lan-XI-02.jpg
Đại hội Thể dục Thể thao sinh viên ĐH Đà Nẵng cũng là dịp để Sinh viên trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật gặp gỡ, tăng cường giao lưu, học tập kinh nghiệm và hiểu biết lẫn nhau của sinh viên các trường thành viên trong Đại học Đà Nẵng nói riêng, góp phần xây dựng nếp sống văn minh, lành mạnh trong Đại học Đà Nẵng nói chung. Thông qua Đại hội thể thao sinh viên sẽ chọn lọc, bồi dưỡng tài năng thể thao trong sinh viên, để thành lập các đội tuyển sinh viên tham gia các giải thể thao của ngành và địa phương.

Dai-Hoi-The-duc-The-Thao-DNDN-Lan-XI-03.jpg
Đại hội thể thao sinh viên Đại học Đà Nẵng lần thứ XI năm 2019 diễn ra từ ngày 06/04 đến ngày 27/04, với 09 nội dung thi đấu: Điền kinh, cờ vua, bóng chuyền, bóng đá, bóng rổ, cầu lông, bóng bàn, thể dục nhịp điệu và ESport cùng 10 đơn vị trực thuộc Đại học Đà Nẵng.

Một số hình ảnh tại Lễ Khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao Đại học Đà Nẵng lần XI - Năm 2019:

Dai-Hoi-The-duc-The-Thao-DNDN-Lan-XI-04.jpg
Dai-Hoi-The-duc-The-Thao-DNDN-Lan-XI-05.jpg
Dai-Hoi-The-duc-The-Thao-DNDN-Lan-XI-06.jpg
Dai-Hoi-The-duc-The-Thao-DNDN-Lan-XI-07.jpg


Ban Truyền thông Đoàn trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật

Các bài khác...