Sidebar

Tham gia dự án EMVITET tại Phần Lan của đoàn Giảng viên Đại học Sư phạm Kỹ thuật-Đại học Đà Nẵng

Trong đợt tập huấn tại trường Đại học Khoa học Ứng dụng Häme (Häme University of Applied Sciences – HAMK), Phần Lan từ ngày 16/9/2019 đến 04/10/2019, đoàn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng (ĐHSPKT- ĐHĐN) gồm 05 Giảng viên tham gia cùng với các đoàn đến từ các trường của Việt Nam: ĐHSPKT Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Lạc Hồng, Cao đẳng Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh và Cao đẳng Công nghiệp Huế.

Dự án EMVITET (Empowering Vietnamese VET Teachers for Transformation towards Education 4.0 - Tăng cường năng lực cho giảng viên Việt Nam hướng đến giáo dục 4.0) là dự án thuộc chương trình Erasmus+ được tài trợ bởi Cộng đồng châu Âu.
Trong đợt tập huấn tại trường Đại học Khoa học Ứng dụng Häme (Häme University of Applied Sciences – HAMK), Phần Lan từ ngày 16/9/2019 đến 04/10/2019, đoàn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng (ĐHSPKT- ĐHĐN) gồm 05 Giảng viên tham gia cùng với các đoàn đến từ các trường của Việt Nam: ĐHSPKT Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Lạc Hồng, Cao đẳng Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh và Cao đẳng Công nghiệp Huế. 
Hinh 1.jpg
Khuôn viên trường đại học HAMK (Nguồn: https://www.hamk.fi)
Trải qua tuần tập huấn đầu tiên, các giảng viên đã được tiếp cận và tìm hiểu nền giáo dục hiện đại của Phần Lan. Các đoàn đã được học tập, trao đổi và chia sẽ những kinh nghiệm về các nội dung liên quan đến xây dựng chương trình đào tạo và được cập nhật những công cụ mới trong xây dựng bài giảng điện tử.
Với những nội dung được tập huấn, nhóm giảng viên trường ĐHSPKT đã nắm bắt những kiến thức và kinh nghiệm hữu ích từ nền giáo dục hiện đại như Phần Lan. Những nội dung này sẽ được lan tỏa đến các thầy, cô giáo trường ĐHSPKT - ĐHĐN nhằm góp phần cùng nhà trường nâng cao năng lực giảng dạy cho giảng viên hướng đến giáo dục 4.0.

Hinh 2.jpg

Đoàn trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật tại trường ĐH HAMK

Hinh 3.jpg

Hoạt động làm việc nhóm của đoàn trường Đại học Sư phạm kỹ thuật - ĐHĐN

Hinh 4.jpg

Bên trong trường dạy nghề Hyria, Đại học HAMK


Các bài khác...