Sidebar

KẾT QUẢ TIÊU BIỂU NĂM 2019 CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

những thành tựu của năm 2019 của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật qua một video với các mặt hoạt động của nhà trường về chiến lược phát triển, tỉ lệ tuyển sinh, phát triển đội ngũ, hợp tác quốc tế, hợp tác doanh nghiệp, sáng tạo và khởi nghiệp, hệ thống dạy học số LMS, hoạt động đoàn, sinh viên, hoạt động công đoàn, thu nhập người lao động.

Các bài khác...