Sidebar

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật tổ chức Hội nghị tập huấn xây dựng, rà soát, đánh giá chương trình đào tạo

Thực hiện công tác đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo và rà soát chương trình đào tạo giữa chu kỳ, vào ngày 14/02/2020 Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật đã tổ chức buổi Hội nghị Xây dựng, rà soát, đánh giá chương trình đào tạo cho toàn thể cán bộ viên chức, giảng viên các khoa và đơn vị chức năng.

Thực hiện công tác đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo và rà soát chương trình đào tạo giữa chu kỳ, vào ngày 14/02/2020 Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật đã tổ chức buổi Hội nghị Xây dựng, rà soát, đánh giá chương trình đào tạo cho toàn thể cán bộ viên chức, giảng viên các khoa và đơn vị chức năng. PGS. TS. Phạm Văn Tuấn - Trưởng phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục của Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng, Kiểm định viên Kiểm định chất lượng giáo dục Việt Nam; Thành viên tổ chức kiểm định AUN; Kiểm định viên AUN-QA; Tập huấn viên CDIO, đã cung cấp cho các cán bộ chủ chốt phòng, khoa, bộ môn của nhà trường những nội dung về kiểm định chất lượng chương trình đào tạo và còn phổ biến thông tin tổ chức đánh giá chương trình đào tạo theo Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 
1A.jpg
PGS.TS. Võ Trung Hùng - Phó Hiệu trưởng phụ trách công tác Đảm bảo chất lượng  phát biểu khai mạc Hội thảo.
 
2A.png
PGS.TS. Phạm Văn Tuấn giới thiệu nội dung tập huấn

Trong thời hạn của buổi tập huấn, PGS. TS. Phạm Văn Tuấn đã cung cấp các nội dung liên quan đến việc đánh giá chất lượng chương trình đào tạo, cụ thể là: việc thu thập, xử lý thông tin, đưa ra những nhận định dựa trên các tiêu chuẩn đánh giá đối với toàn bộ các hoạt động liên quan đến chương trình đào tạo trong trường, bao gồm  mục tiêu và chuẩn đầu ra; Bản mô tả chương trình đào tạo; Cấu trúc và nội dung chương trình dạy học;  Phương pháp tiếp cận trong dạy và học; Tuyển sinh và hỗ trợ người học; Đánh giá kết quả học tập của người học, đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên, giáo viên và nhân viên; Cơ sở vật chất và trang thiết bị bảo đảm và nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập. 
 3A.png
Quang cảnh Hội nghị

Với nội dung lý thuyết đã được cung cấp, các giảng viên tham gia được bố trí phân công  theo từng nhóm, để được hướng dẫn và thực tập tìm kiếm các minh chứng đánh giá các tiêu chí.

 4A.png
Các nhóm thực hành phân tích đánh giá theo tiêu chí được phân công

  Kết hợp với công tác tập huấn, Ban tổ chức giới thiệu phần mềm quản lý minh chứng phục vụ công tác kiểm định chất lượng,đây là phần mềm được nhà trường đầu tư xây dựng và thực hiện bởi ThS. Lê Thiện Nhật Quang - hiện công tác tại Bộ môn Công nghệ thông tin của Trường. 

 7a.jpg
ThS. Lê Thiện Nhật Quang giới thiệu phần mềm quản lý minh chứng phục vụ công tác đảm bảo chất lượng

Với sự tham gia đầy đủ và tinh thần tích cực hoạt động trong suốt quá trình tập huấn của cán bộ giảng viên cho thấy sự nghiêm túc và quan tâm đến việc cải tiến chất lượng chương trình đào tạo của cán bộ giảng viên trong Trường. Đại diện Ban Giám hiệu đánh giá cao chất lượng buổi tập huấn, yêu cầu tiếp tục tổ chức thêm nhiều buổi tập huấn liên quan đến công tác đảm bảo chất lượng, hướng tới việc nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường, thực hiện đúng mục tiêu kiểm định đã đăng ký.

Các bài khác...