Sidebar

Chi bộ Liên phòng Khoa học và Khảo thí tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022

Ngày 25/3/2020, thực hiện kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Chi bộ Liên phòng Khoa học và Khoa học đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022. Đến tham dự Đại hội có đồng chí Phan Cao Thọ - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật và 10 đồng chí Đảng viên của Chi bộ.

Ngày 25/3/2020, thực hiện kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Chi bộ Liên phòng  Khoa học và Khoa học đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022. Đến tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Phan Cao Thọ - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật và 10 đồng chí Đảng viên của Chi bộ.
BTphatbieu.jpg
Đồng chí Phan Cao Thọ - Bí thư Đảng ủy phát biểu chỉ đạo Đại hội
Chi bộ Liên phòng Khoa học và Khảo thí là Chi bộ sinh hoạt của Đảng viên 04 đơn vị trực thuộc nhà trường gồm: Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế, Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục, Trung tâm Học liệu và Truyền thông, Tổ Thanh tra và Pháp chế. Trong nhiệm kỳ vừa qua, toàn thể Đảng viên Chi bộ đã tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Chi bộ đã lãnh đạo thực hiện thắng lợi công tác tư tưởng chính trị, công tác chuyên môn, công tác phát triển đảng và nhiều nhiệm vụ quan trọng khác, góp phần xây dựng Đảng bộ nhà trường vững mạnh toàn diện.
Đại hội đã bầu Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2020-2022 gồm: Đồng chí Phan Ngọc Kỳ - Bí thư, đồng chí Phan Quý Trà - Phó Bí thư, đồng chí Lê Vũ - Chi ủy viên. Toàn thể đảng viên Chi bộ đã biểu quyết quyết tâm phấn đấu hoàn thành 100% các chỉ tiêu Đại hội đặt ra.
bophieu.jpg
Các Đảng viên Chi bộ bỏ phiếu bầu Ban Chi ủy

Chiuy.jpg
Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2020-2022 của Chi bộ Liên phòng Khoa học và Khảo thí

Chibo.jpg
Toàn thể Đảng viên Chi bộ Liên phòng Khoa học và Khảo thí

Các bài khác...