Sidebar

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật triển khai phương án thí điểm dạy học trực tuyến trong mùa dịch Covid-19

Với tình hình dịch bệnh Covid-19 đang lan rộng trên toàn cầu và ở Việt Nam, các Trường Đại học phải cho sinh viên nghỉ học liên tục nhiều tuần để chống dịch. Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên một số chuyên ngành kịp thời tiếp thu kiến thức liên tục và tiếp cận với phương thức học trực tuyến. Theo chỉ đạo của Ban Giám hiệu Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, ngày 12/3/2020, Tổ triển khai phương án thí điểm dạy học trực tuyến (gọi tắt là Tổ) trong mùa dịch Covid-19 đã họp để triển khai các phương thức, nội dung thực hiện việc dạy học.

Với tình hình dịch bệnh Covid-19 đang lan rộng trên toàn cầu và ở Việt Nam, các Trường Đại học phải cho sinh viên nghỉ học liên tục nhiều tuần để chống dịch. Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên một số chuyên ngành kịp thời tiếp thu kiến thức liên tục và tiếp cận với phương thức học trực tuyến. Theo chỉ đạo của Ban Giám hiệu Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, ngày 12/3/2020, Tổ triển khai phương án thí điểm dạy học trực tuyến (gọi tắt là Tổ) trong mùa dịch Covid-19 đã họp để triển khai các phương thức, nội dung thực hiện việc dạy học.

Hinh1.jpg

Hình ảnh buổi họp của Tổ triển khai phương án thí điểm dạy học trực tuyến

Lần đầu tiên, trong mùa dịch Covid-19, Tổ cũng đã tổ chức cuộc họp trực tuyến với các thành viên đến từ các đơn vị, gồm: TS. Nguyễn Linh Nam – Trưởng khoa Khoa Điện – Điện tử, đại diện Ban điều hành Dự án EMVITET; ThS. Lê Vũ – Giám đốc Trung tâm Học liệu và Truyền thông; ThS. Huỳnh Nhật Nam – Phó Trưởng phòng Phòng Đào tạo và ThS. Hoàng Bá Đại Nghĩa, ThS. Nguyễn Văn Phát, ThS. Lê Thiện Nhật Quang. Tại cuộc họp này Tổ đã thảo luận việc nâng cấp, sử dụng hệ thống dạy học trực tuyến (LMS UTE) kết hợp với phần mềm Zoom, Microsoft Team để dạy và học trực tuyến, đồng thời đưa ra các giải pháp tham mưu cho Ban Giám hiệu phê duyệt việc dạy và học trực tuyến thí điểm đối với một số học phần.

Từ việc triển khai ứng dụng Công nghệ thông tin và hướng dẫn của Tổ, các đơn vị trong toàn tường đã triển khai nhiều lớp học trực tuyến: Khoa Cơ khí có 5 lớp, Khoa Điện – Điện tử có 46 lớp, Khoa Kỹ thuật Xây dựng có 3 lớp, Khoa Sư phạm Công nghiệp có 9 lớp và Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp có 3 lớp dạy kỹ năng. Đặc biệt, Khoa Điện – Điện tử có đông giảng viên tham gia và Bộ môn Công nghệ Thông tin đã có 100% giảng viên tham gia giảng dạy trực tuyến. Các giảng viên đã áp dụng nhiều hình thức dạy học đa dạng trong bài giảng trực tuyến. Với những kiến thức đã học được từ dự án EMVITET tại Phần Lan, trong các giờ giảng trực tuyến của mình, TS. Hoàng Thị Mỹ Lệ đã kết hợp ứng dụng Zoom và ứng dụng Kahoot cho việc kiểm tra việc đọc bài trước, hiểu bài tại lớp và kiểm tra kiến thức đã học của sinh viên. Đây cũng là một trong các phương pháp giảng dạy lấy sinh viên làm trung tâm trong giáo dục 4.0.

Hinh2.1.jpg

Lớp học trực tuyến của ThS. Dương Quang Thiện

HInh 3.jpg

TS. Hoàng Thị Mỹ Lệ kết hợp ứng dụng Zoom và ứng dụng Kahoot trong dạy học trực tuyến

Khoa Điện – Điện tử cũng đã tạo một Group Zalo để chia sẻ cho nhau những kinh nghiệm, khó khăn và hỏi đáp trong giảng dạy Online để dạy học tốt hơn; Các lớp học của đã thu hút đông đảo sinh viên tham gia học tập và thái độ tham gia tích cực, nghiêm túc; Ví dụ như lớp học của TS. Nguyễn Linh Nam, ThS. Dương Quang Thiện, ThS. Trương Thị Thu Hà, ThS. Phạm Văn Phát...Dự kiến tuần này số lượng lớp học trực tuyến sẽ tiếp tục được mở thêm, đồng thời Tổ sẽ tiếp tục tập huấn sử dụng hệ thống LMS và các công cụ để dạy học.

Trong đại dịch Covid-19, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật đã xuất hiện nhiều hình thức dạy và học thích nghi với tình hình phòng chống dịch của toàn cầu. Việc truyền thụ và tiếp thu kiến thức thông qua mạng Internet là một phương thức tiếp cận để thầy và trò cùng làm việc ở nhà và đó cũng là cách tham gia chống dịch cùng cả nước.

Trung tâm Học liệu và Truyền thông

Các bài khác...