Sidebar

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật – Đại học Đà Nẵng tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở đề tài Khoa học Công nghệ cấp Quốc gia mã số KC.01.02/16-20

Vào ngày 24/4/2020, tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng, Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài Khoa học Công nghệ cấp Quốc gia đã tổ chức đánh giá đề tài “Nghiên cứu, phát triển một số dịch vụ hỗ trợ và quản lý du khách nhằm phát triển du lịch bền vững theo định hướng thành phố thông minh và Chính phủ điện tử”

Vào ngày 24/4/2020, tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng, Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài Khoa học Công nghệ cấp Quốc gia đã tổ chức đánh giá đề tài “Nghiên cứu, phát triển một số dịch vụ hỗ trợ và quản lý du khách nhằm phát triển du lịch bền vững theo định hướng thành phố thông minh và Chính phủ điện tử” mã số: KC.01.02/16-20 do TS. Trần Hoàng Vũ – Phó Trưởng khoa Khoa Điện – Điện tử làm Chủ nhiệm đề tài; Đơn vị chủ trì là Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng và Tư vấn Kỹ thuật Công nghệ - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Đại học Đà Nẵng. 
Đến tham dự buổi nghiệm thu có PGS.TS. Phan Cao Thọ - Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, PGS.TS. Phan Quí Trà – Trưởng phòng Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế, ThS. Lê Vũ – Giám đốc Trung tâm Học liệu và Truyền thông và đại diện các đơn vị có liên quan.
 
kc01h1.png
Chủ tịch Hội đồng PGS. TS. Nguyễn Gia Như điều hành buổi nghiệm thu
Trong 02 năm nghiên cứu, Chủ nhiệm đề tài và nhóm nghiên cứu đã hoàn thành các mục tiêu, đó là: 
1. Nghiên cứu, xây dựng giải pháp tổng thể cung cấp hệ thống dịch vụ hỗ trợ và quản lý du khách theo định hướng thành phố thông minh tại Việt Nam.
2. Thiết kế, xây dựng hệ thống thông tin hỗ trợ du lịch tổng thể, bao gồm cả những thiết bị phần cứng chuyên dụng lẫn những hệ thống phần mềm. 
Để minh chứng cho tính khả thi cũng như đánh giá tính hiệu quả của giải pháp đề xuất, với lợi thế là người dân Đà Nẵng, nhóm nghiên cứu tiến hành thử nghiệm toàn bộ hệ thống nêu trên tại năm điểm du lịch khác nhau trên Thành phố Đà Nẵng. Đây cũng là một trong những thành phố đầu tiên trong cả nước định hướng phát triển thành phố thông minh. Ngoài ra, tiềm năng du lịch của Đà Nẵng còn rất lớn, với bờ biển đẹp, lại nằm ở vị trí trung tâm vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, là cửa ngõ ra biển Thái Bình Dương của các nước Myanmar, Thái Lan, Lào và Việt Nam, Đà Nẵng có nhiều điều kiện thuận lợi để thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế… Chính vì thế, thử nghiệm thực tế tại Đà Nẵng sẽ cho phép kiểm nghiệm được giải pháp đề xuất, cũng như góp phần thúc đẩy và phát triển du lịch bền vững, thông minh tại đây.
kc01h2.png
TS. Trần Hoàng Vũ thay mặt nhóm nghiên cứu trình bày kết quả nghiên cứu
Qua buổi nghiệm thu, Hội đồng Khoa học đã đánh giá rất cao với sự chuẩn bị công phu, phương pháp nghiên cứu khoa học chặt chẽ và triển khai thực nghiệm hệ thống tại 05 điểm du lịch trên địa bàn thành phố.... các kết quả đạt được có độ chính xác, có độ tin cậy và giá trị khoa học, giá trị thực tiễn cao. Hội đồng khoa học thống nhất đánh giá đề tài hoàn thành ở mức Đạt và đề nghị cho tiếp tục được nghiệm thu chính thức cấp quốc gia.

 kc01h3.png
Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài Khoa học Công nghệ cấp Quốc gia mã số KC.01.02/16-20
Thông tin tóm tắt kết quả nghiên cứu của đề tài tại đây.
Trung tâm Học liệu và Truyền thông

Các bài khác...