Sidebar

Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật mở rộng giữa nhiệm kỳ 2017-2020

Ngày 22/5/2020, tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật (ĐHSPKT) – Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) đã diễn ra Hội nghị Ban chấp hành Công đoàn Trường ĐHSPKT mở rộng giữa nhiệm kỳ 2017 – 2020.

Ngày 22/5/2020, tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật (ĐHSPKT) – Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) đã diễn ra Hội nghị Ban chấp hành Công đoàn Trường ĐHSPKT mở rộng giữa nhiệm kỳ 2017 – 2020. Đại diện Công đoàn Đại học Đà Nẵng có đồng chí Nguyễn Đức Hùng - Chủ tịch Công đoàn; Về phía Trường ĐHSPKT có đồng chí Phan Cao Thọ -  Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường; Ban Thường vụ Công đoàn Trường có đồng chí Lê Thị Hải Anh - Chủ tịch Công đoàn, đồng chí Huỳnh Văn Sanh - Phó chủ tịch Công đoàn, cùng các đồng chí là Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn Trường, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Công đoàn trường, Ủy viên Ban chấp hành các Công đoàn bộ phận. 
1.JPG
Toàn cảnh Hội nghị Ban chấp hành Công đoàn Trường ĐHSPKT mở rộng nhiệm kỳ 2017 – 2020

Hội nghị Ban chấp hành Công đoàn Trường ĐHSPKT mở rộng, giữa nhiệm kỳ 2017 – 2020 nhằm đánh giá tình hình việc triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Công đoàn Trường ĐHSPKT nhiệm kỳ 2017-2022, đánh giá kết quả đạt được, những hạn chế, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ nửa đầu nhiệm kỳ và đề ra các giải pháp thiết thực nhằm hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết, chương trình công tác của công đoàn trường đến hết nhiệm kỳ.
Tại Hội nghị, đồng chí Lê Thị Hải Anh đã trình bày Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật lần thứ nhất, giữa nhiệm kỳ 2017-2022.

6.JPG
Đồng chí Lê Thị Hải Anh trình bày Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn

Công đoàn Trường ĐHSPKT đã xây dựng chương trình hoạt động, kế hoạch và phương pháp phù hợp với thực tiễn; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của công đoàn bộ phận, công đoàn trường; bồi dưỡng, nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn; phát huy quy chế dân chủ ở đơn vị; chăm lo bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Tổ chức sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước kết hợp chặt chẽ với cuộc vận động “Kỷ cương-tình thương-trách nhiệm”, tiếp tục chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị gắn với  cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” trong từng năm học, góp phần thực hiện kế hoạch hành động của ngành Giáo dục triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo; tích cực tham gia đấu tranh chống tham nhũng, chống tiêu cực, thực hành tiết kiệm chống lãng phí…; chỉ đạo và triển khai kịp thời, có hiệu quả các hoạt động, phong trào do Công đoàn các cấp phát động. 
Trong nửa nhiệm kỳ qua, Công đoàn trường đã đạt được những kết quả tốt trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Trường khóa I, nhiệm kỳ 2017-2022.  Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động mang tính xã hội rộng lớn trong đội ngũ cán bộ, nhà giáo và người lao động, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển giáo dục và đào tạo; Đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động công đoàn; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và hiệu quả hoạt động của công đoàn giáo dục các cấp; xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; tích cực tham gia xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; Công tác nữ công và phong trào thi đua “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà”; hoạt động đối ngoại; công tác kiểm tra; công tác tài chính và hoạt động kinh tế công đoàn cũng phát triển mạnh mẽ hơn.

4.JPG
Đồng chí Phan Cao Thọ phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phan Cao Thọ đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các cán bộ Công đoàn Trường ĐHSPKT và mong muốn với tinh thần đoàn kết Công đoàn Trường ĐHSPKT sẽ luôn tìm ra được những hướng đi mới, sáng tạo, mang lại hiệu quả cao và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu của Đại hội.
Đồng chí Nguyễn Đức Hùng cũng nhấn mạnh sự quyết tâm và tinh thần đoàn kết của công đoàn trường để mang lại những kết quả tốt trong thời gian sắp tới.

5.JPG
Đồng chí Nguyễn Đức Hùng phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị đã thảo luận thông qua các chỉ tiêu chủ yếu trong nửa cuối nhiệm kỳ 2017-2022  với sự thống nhất của 100% đại biểu chính thức tham dự Hội nghị.

3e6925aac831326f6b20.jpg

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

 Trong khuôn khổ chương trình, Công đoàn Trường ĐHSPKT đã công bố quyết định khen thưởng cho 03 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid – 19. Đây là một điểm sáng cho tinh thần, trách nhiệm và sự cống hiến hết mình của các cán bộ Công đoàn Trường ĐHSPKT.

10.JPG
Các tập thể nhận giấy khen của Ban chấp hành Công đoàn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật

11.jpg
Hình ảnh các cá nhân nhận giấy khen của Công đoàn Trường ĐHSPKT

TRUNG TÂM HỌC LIỆU VÀ TRUYỀN THÔNG

Các bài khác...