Sidebar

Thông báo Chương trình trao đổi sinh viên có cấp học bổng của trường Cao đẳng Công nghệ Quốc gia Anan, Nhật Bản

Năm học 2015 - 2016, Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc gia Anan - Nhật Bản dành một suất học bổng du học Nhật Bản 6 tháng diện trao đổi sinh viên cho sinh viên của Trường Cao đẳng Công nghệ ...

 

Năm học 2015 - 2016, Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc gia Anan - Nhật Bản dành một suất học bổng du học Nhật Bản 6 tháng diện trao đổi sinh viên cho sinh viên của Trường Cao đẳng Công nghệ trong khuôn khổ của chương trình hợp tác giữa hai trường. Dưới đây là các thông tin chính của chương trình này:
1. Thời gian du học: Từ ngày 01/09/2015 đến 15/3/2016
2. Giá trị học bổng: 80.000 JPY/tháng
3. Đối tượng và yêu cầu:
- Sinh viên các ngành: Điện - điện tử, Công trình xây dựng, Cơ khí, Công nghệ thông tin và Hóa học;
- Sinh viên sẽ tốt nghiệp sau ngày 16/03/2016;
- Sinh viên có điểm TOEIC 500 hoặc TOEFL 450 trở lên;
- Có điểm trung bình học tập GPA từ 2,3 trở lên theo thang điểm của JASSO (sinh viên nộp bảng điểm chi tiết, phòng QLKH&HTQT sẽ chuyển đổi điểm theo mẫu);
- Trong thời gian học 6 tháng, sinh viên bắt buộc tham gia 3 chuyến du lịch trong nước Nhật để học hỏi về văn hóa Nhật Bản. (khoảng 10.000 JPY/tour);
- Sinh viên phải viết nhật ký hàng ngày (từ thứ hai đến thứ sáu);
- Trong thời gian du học, sinh viên phải hoàn tất 1 đề tài nghiên cứu và 1 bài luận tổng kết.
4. Hồ sơ dự tuyển:
- Phiếu đăng ký dự tuyển (download tại www.dct.udn.vn/download/dangky.doc )
- Bảng điểm (xin tại Phòng Đào tạo)
- Bản sao chứng chỉ TOEIC hoặc TOEFL (nếu có)
Sinh viên nộp hồ sơ về tại Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế (Khu A) hạn cuối ngày 10/5/2015.

Tin từ Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế

 

Các bài khác...