Sidebar

Giao lưu, đối thoại trực tiếp giữa Nhà trường và sinh viên năm học 2015-2016

Thực hiện Nghị định của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập và Quyết định số 42/BGD-ĐT ngày 13/08/2007 của Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc Ban hành Quy chế công tác học sinh sinh viên trong các trường Đại học - Cao đẳng, Trường Cao đẳng Công nghệ tổ chức 2 đêm Giao lưu, đối thoại giữa lãnh đạo nhà trường với học sinh, sinh viên vào các ngày 14 và 15/01/2016.

Thực hiện Nghị định 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Căn cứ quyết định số 42/BGD-ĐT ngày 13/08/2007 của Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc Ban hành Quy chế công tác học sinh sinh viên trong các trường Đại học - Cao đẳng, Trường Cao đẳng Công nghệ tổ chức 2 đêm Giao lưu đối thoại giữa lãnh đạo nhà trường với học sinh, sinh viên vào các ngày 14 và 15/01/2016. Đây là cơ hội để học sinh, sinh viên đang học tập tại trường gặp gỡ, trao đổi ý kiến với lãnh đạo Nhà trường và thông qua đó lãnh đạo Nhà trường cũng nắm bắt được tâm tư nguyện vọng của các em. Tại diễn đàn này, học sinh, sinh viên có thể trao đổi trực tiếp với lãnh đạo Nhà trường những vấn đề liên quan đến môi trường học tập, chương trình đào tạo, chế độ chính sách, công tác hỗ trợ sinh viên trong học tập và rèn luyện,...

Tham gia buổi đối thoại, về phía lãnh đạo Nhà trường, có các thầy cô trong Ban Giám hiệu, lãnh đạo các Phòng, Khoa, Trưởng các Bộ môn và giáo viên chủ nhiệm các lớp. Để buổi gặp gỡ, trao đổi có chất lượng và hiệu quả như mong đợi, với Hội trường có số chỗ giới hạn khoảng 200 em, Nhà trường đã tổ chức hoạt động đối thoại trong 2 đêm, mỗi đêm dành cho học sinh và sinh viên của 2 Khoa. Nhờ đó, đại diện sinh viên của mỗi Khoa tham dự sẽ đông hơn và thời gian dành cho đối thoại giữa Nhà trường và sinh viên của mỗi Khoa cũng tăng lên.

Trong 2 đêm đối thoại, học sinh và sinh viên đã gửi đến Nhà trường trên 50 câu hỏi và ý kiến, chủ yếu tập trung vào các chủ đề học tập, chuẩn đầu ra, liên thông lên đại học và tuyển dụng, tương lai phát triển của Nhà trường,... Ý kiến của các em đã được lãnh đạo Nhà trường và các thầy cô lắng nghe, thấu hiểu và giải đáp một cách đầy đủ, chi tiết. Buổi đối thoại giữa lãnh đạo Nhà trường với học sinh, sinh viên đã diễn ra trong tinh thần dân chủ, cởi mở, thẳng thắn và xây dựng để đôi bên cùng hiểu nhau nhiều hơn, học sinh, sinh viên sẽ được học tập và sinh hoạt trong môi trường tốt hơn, Nhà trường cũng hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ chính trị và sứ mạng của mình.
 FullSizeRender1.jpg

PGS.TS. Phan Cao Thọ, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu khai mạc đêm giao lưu, đối thoại

sv.jpg

Rất đông học sinh, sinh viên đến tham dự các buổi gioa lưu, đối thoại

FullSizeRender2.jpg

 Sinh viên phát biểu ý kiến, nêu câu hỏi, thắc mắc tại buổi giao lưu, đối thoại 
 
FullSizeRender4.jpg 

A2.jpg 
Lãnh đạo Nhà trường trả lời và giải đáp các ý kiến, thắc mắc của học sinh, sinh viên

Các bài khác...