Sidebar

Trường Đại hoc Quốc gia Chung Cheng, Đài Loan thông báo lịch phỏng vấn ứng viên sau đại học

Học bổng dành cho các ứng viên chuyên ngành Kỹ Thuật, Thông tin chi tiết theo nội dung đính kèm.

- Thời gian: 9h30 ngày 2/3/2016
- Địa điểm : Phòng 8010, Tầng 8, Tòa nhà B, Đại học Đà Nẵng
 Học bổng dành cho các ứng viên chuyên ngành Kỹ Thuật, Thông tin chi tiết theo Nội dung học bổng đính kèm.
Các ứng viên vui lòng đăng ký phỏng vấn tại Ban Hợp tác Quốc tế theo sdt 3891517 trước ngày 1/3/2016.

Các bài khác...