Sidebar

Hiệu trưởng Đại học Obuda thăm và làm việc tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - ĐHĐN

Sáng ngày 21/01/2019, GS. Réger Mihály - Hiệu trưởng Đại học Óbuda, Hungary đã thăm và làm việc tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật. Tham gia Đoàn công tác của Đại học Óbuda còn có GS. Regina Reicher và GS. Jolan Velencei.

Sáng ngày 21/01/2019, GS. Réger Mihály - Hiệu trưởng Đại học Óbuda, Hungary đã thăm và làm việc tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật. Tham gia Đoàn công tác của Đại học Óbuda còn có GS. Regina Reicher và GS. Jolan Velencei. Tham gia tiếp Đại học Obuda có PGS.TS. Võ Trung Hùng - Phó Hiệu trưởng cùng đại diện lãnh đạo các Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế, Phòng Đào tạo và lãnh đạo các Khoa.

 Hai bên đã giới thiệu về trường và đề xuất các lĩnh vực hợp tác. Sau khi thảo luận, hai bên đã nhất trí một số nội dung sau:

 1) Sẽ ký thoả thuận hợp tác giữa 2 trường để làm cơ sở cho các hợp tác sau này;

2) Sẽ phối hợp để đề xuất và triển khai các dự án về nghiên cứu, tăng cường năng lực và trao đổi giảng viên, sinh viên;

3) Trường Đại học Óbuda sẽ nhận cán bộ, giảng viên của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật để đào tạo tiến sĩ thông qua các chương trình học bổng của Cộng đồng châu Âu và của Chính phủ Hungary.  

Hinh01.png

Thảo luận về các hướng hợp tác giữa hai Đại học

Hinh02.png

Các Khoa đề xuất các dự án hợp tác 

Hinh03.png

Đại diện lãnh đạo hai Đại học chụp hình lưu niệm

Các bài khác...