Sidebar

Đại học UCA thăm và làm việc tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - ĐHĐN

Chiều ngày 23/01/2019, GS. Nhan Le-Thanh - Giáo sư Đại học Côte d'Azure (UCA) và là Giám đốc Viện Nghiên cứu Công nghệ Quốc tế (DNIIT) đã thăm và làm việc tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật.

Chiều ngày 23/01/2019, GS. Nhan Le-Thanh - Giáo sư Đại học Côte d'Azure (UCA) và là Giám đốc Viện Nghiên cứu Công nghệ Quốc tế (DNIIT) đã thăm và làm việc tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật.

Tham gia tiếp và làm việc với GS. Nhan Le-Thanh có PGS.TS. Võ Trung Hùng - Phó Hiệu trưởng, TS. Nguyễn Linh Nam - Trưởng khoa Điện - Điện tử, TS. Nguyễn Thị Khánh Hồng - Phó Trưởng phòng QLKH&HTQT, ThS. Ngô Tấn Thống - Trưởng phòng Cơ sở vật chất và các nhà khoa học của Trường.

A.jpg
Thảo luận về các hướng hợp tác giữa hai Đại học

GS. Nhan Le-Thanh đã giới thiệu về các hoạt động của DNIIT, hợp tác giữa UCA với ĐHĐN và các cơ sở giáo dục đại học thành viên của ĐHĐN. Các thành viên của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật đã giới thiệu về các hoạt động nghiên cứu và đề xuất khả năng hợp tác với các nhà khoa học của UCA và DNIIT.

B.jpg
GS. Nhan Le-Thanh - Giáo sư Đại học Côte d'Azure (UCA) giới thiệu nội dung hợp tác

Sau khi thảo luận, hai bên nhất trí:

1) Sẽ ký thoả thuận hợp tác giữa 2 trường để làm cơ sở cho các hợp tác sau này;
2) Sẽ tổ chức các nhóm nghiên cứu về EMOTICA (Nhận dạng các trạng thái cảm xúc của con người) và E-Health Care (Hệ thống chăm sóc sức khoẻ điện tử) tại Trường ĐHSPKT ;
3) Hai bên sẽ tiếp tục trao đổi để triển khai thành công Chiến dịch Smart Campus và đề xuất các dự án nghiên cứu chung.


Các bài khác...