Sidebar

Lịch sử phát triển


"Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 

- Biến ước mơ thành hiện thực -

 Đường đến thành công." 


Trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật là trường công lập - thành viên của Đại học Đà Nẵng được thành lập năm 2017 theo quyết định số 1749/QĐ-TTg của Chính Phủ ngày 08/11/2017. Là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật và công nghệ phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền Trung – Tây Nguyên, Nhà trường đã liên tục phát triển qua các thời kỳ lịch sử.  

 • 1960: Đặt viên đá đầu tiên xây dựng Trường Kỹ thuật Đà Nẵng. 
 • 1962: Khai giảng khóa đầu tiên. 
 • 1976: Chuyển đổi thành Trường Công nhân Kỹ thuật Nguyễn Văn Trỗi. 
 • 1994: Thành lập Trường Cao đẳng Công nghệ thuộc Đại học Đà Nẵng. 
 • 2017: Thành lập Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật thuộc Đại học Đà Nẵng

  CÔNG TÁC ĐÀO TẠO

      Nhà trường đào tạo hệ chính qui cấp học là Đại học, gồm các ngành (Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí, Công nghệ Kỹ thuật Ô tô, Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt, Công nghệ Kỹ thuật Cơ Điện tử, Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử, Hệ thống Cung cấp điện, Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử, Kỹ thuật Điện tử, Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông, Kỹ thuật Viễn thông, Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa, Công nghệ Thông tin, Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng, Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp, Công nghệ Kỹ thuật Giao thông, Xây dựng Cầu đường, Kỹ thuật Cơ sở Hạ tầng, Xây dựng hạ tầng đô thị, Công nghệ Vật liệu, Công nghệ Kỹ thuật Môi trường, Kỹ thuật Thực phẩm, Sinh học Ứng dụng).

     Trường có mối quan hệ hợp tác với các trường đại học và cao đẳng trên thế giới như: Pháp, Thụy Điển, Canada, Úc, Hàn Quốc, Singapore, Đài Loan, Nhật Bản,... Nhà trường có các chương trình trao đổi sinh viên hàng năm với đối tác nước ngoài như: Chương trình trao đổi sinh viên với Trường CĐ Quốc gia Anan, Nhật Bản (ANCT), Chương trình thực tập tại Đại học Chaopraya (CPU) và các nhà máy của Tập đoàn công nghiệp mía đường KTIS của Thái Lan, Chương trình Hội trại trắc địa (MSU Survey Camp) của Đại học Mahasarakham (MSU), Thái Lan, Chương trình học bổng MSU Inbound Scholarship của Đại học Mahasarakham (MSU), Thái Lan,... Đặc biệt, Nhà trường có chương trình hợp tác đào tạo và tuyển dụng đi làm việc tại Nhật Bản với Công ty ME (Nhật Bản) và Công ty ESUHAI.

     Phát huy truyền thống hơn 55 năm, Trường Đai học Sư phạm Kỹ thuật mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật công nghệ các cấp: kỹ sư công nghệ, cử nhân sư phạm kỹ thuật và kỹ sư thực hành ứng dụng.