Sidebar

Giới thiệu Nhóm nghiên cứu - giảng dạy “Vật liệu tổng hợp và
ứng dụng”

Một trong những chiến lược phát triển của Đại học Đà Nẵng là trở thành đại học nghiên cứu do đó cùng với nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước luôn được quan tâm và chiếm một vị trí quan trọng trong chiến lược xây dựng, phát triển của Đại học Đà Nẵng. Nhằm gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo và nghiên cứu khoa học, phát triển nhanh quy mô đào tạo sau đại học và nâng cao hơn nữa chất lượng nghiên cứu khoa học, những năm gần đây, Đại học Đà Nẵng đã đẩy mạnh việc triển khai các nhóm giảng dạy - nghiên cứu (Teaching Research Team - TRT), xây dựng nhiều trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm hiện đại thông qua các chương trình đầu tư trọng điểm và đầu tư chiều sâu của Nhà nước. Các định hướng nghiên cứu có tính chiến lược đã và đang bắt đầu được thực hiện với quyết tâm cao độ. Không ít công trình nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của Đại học Đà Nẵng đã được cấp bằng phát minh sáng chế và có những ứng dụng đạt hiệu quả cao trong thực tiễn.

Xuất phát từ thực tế nêu trên, nhiệm vụ đặt ra cho các cơ sở giáo dục Đại học ở nước ta nói chung, cho Đại học Đà Nẵng cũng như Trường Cao đẳng Công nghệ nói riêng là không ngừng nâng cao chất lượng giảng dạy, phát triển đội ngũ cán bộ giảng dạy có trình độ chuyên môn cao, đẩy mạnh việc nghiên cứu khoa học và ứng dụng các kết quả nghiên cứu vào thực tiễn sản xuất. Để đạt được mục tiêu này thì đòi hỏi phải có nhiều biện pháp đồng bộ mà trong đó việc thành lập nhóm nghiên cứu - giảng dạy là một giải pháp không thể thiếu. Xét nhu cầu thực tế hiện nay tại Đại học Đà Nẵng nói chung và tại Trường Cao đẳng Công nghệ nói riêng thì việc nghiên cứu sản xuất các loại vật liệu tổng hợp và ứng dụng các loại vật liệu này vào thực tế là một điều rất cần thiết. Do đó Đại học Đà Nẵng đã thành lập Nhóm nghiên cứu - giảng dạy mang tên “Vật liệu tổng hợp và ứng dụng” tên tiếng Anh “Applied & Synthetic Materials” viết tắt “A&SM”. Nhóm này là sự kết hợp nghiên cứu của các cán bộ có trình độ chuyên môn cao, hiểu biết sâu về lý thuyết, có kỹ năng thực nghiệm, phân tích, xử lý dữ liệu và tổng hợp vấn đề đến từ các đơn vị khác nhau của Đại học Đà Nẵng. Nhóm là nơi để tiến hành nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nâng cao tính chất của vật liệu, ứng dụng các loại vật liệu tổng hợp được vào thực tiễn sản xuất và cập nhật kiến thức khoa học mới vào nội dung giảng dạy. Bên cạnh đó, Nhóm cũng là một địa chỉ nhằm thúc đẩy mạnh mẽ các mối quan hệ hợp tác, liên doanh, liên kết với các đơn vị nghiên cứu và sản xuất trong và ngoài nước. Sự ra đời của nhóm sẽ góp phần tạo ra động lực phát triển các hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ vào sản xuất, thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội và hiện đại hóa khu vực. Scan1.jpgScan2.jpg