Sidebar

Các đối tác và nội dung hợp tác

STT

Đối tác

Tên chương trình, dự án, biên bản ghi nhớ

Nội dung thực hiện

Ngày ký

Thời hạn

Kết quả

1

Esuhai, Nhật Bản

Liên kết đào tạo nhân lực đi làm việc tại Nhật Bản

Liên kết đào tạo nhân lực đi làm việc tại Nhật Bản

28.6.2014

Không có

Đang thực hiện

2

Irish Aid (Trung tâm hành động vì sự phát triển đô thị), Ireland

và Việt Nam

“Đại học không giảng đường”

-     Trao học bổng cho sinh viên;

-     Tổ chức tập huấn cho sinh viên;

-     Tổ chức sự kiện, triển lãm tại trường;

-     Hỗ trợ và khuyến khích sinh viên thực hiện sáng kiến tại địa phương;

-     Quảng bá và chia sẻ mô hình học tập thông qua các trường Đại học, Cao đẳng;

-     Phối hợp thiết kế chương trình học tập và cử giảng viên cùng tham gia vào các khóa học thực tế.

03.4.2014

Không có

Đang thực hiện

3

Trường Cao đẳng Công nghệ quốc gia Anan, Nhật Bản

Biên bản Ghi nhớ

-     Trao đổi giảng viên

-     Trao đổi sinh viên

-     cấp học bổng

27.5.2011

Kí lại: 26.9.2013

5 năm

Đang thực hiện tốt

4

Đại học Chaopraya, Thái Lan

Biên bản Ghi nhớ

-     Trao đổi giảng viên

-     Trao đổi sinh viên

-     Trao đổi tài liệu, báo cáo khoa học và cac thông tin học thuật khác

-     Tổ chức các nghiên cứu chung

-     Đào tạo liên thông 3+1 tại Trường CĐCN

10.5.2013

5 năm

Đang thực hiện

5

Đại học Công nghệ Quảng Tây, Trung Quốc

Biên bản Ghi nhớ

-     Trao đổi sinh viên

-     Trao đổi giảng viên

01.02.2013

5 năm

Đang thực hiện

6

Đại học Khoa học ứng dụng, Phần Lan

Biên bản Ghi nhớ

-     Trao đổi sinh viên

-     Trao đổi giảng viên

-     Trao đổi tài liệu giảng dạy

-     Hợp tác nghiên cứu

-     Hợp tác đào tạo liên thông

01.10.2012

5 năm

Đang thực hiện

7

Đại học Valenciennes, Cộng hòa Pháp

Biên bản Ghi nhớ

-     Trao đổi cán bộ và sinh viên

-     Hợp tác nghiên cứu khoa học

-     Trao đổi thông tin tài liệu học thuật

-     Tổ chức các buổi hội thảo, hội nghị

-     Nghiên cứu chung

23.7.2012

5 năm

Đang thực hiện

8

Đại học Công nghệ Sydney – Khoa Cơ khí, Úc

Biên bản Ghi nhớ

-     Trao đổi thông tin học thuật và tài liệu giảng dạy

-     Trao đổi giáo sư và học giả

-     Tổ chức các hội nghị, hội thảo… chung

-     Trao đổi sinh viên

-     Trao đổi sinh viên thực tập và nghiên cứu ngắn hạn

-     Trao đổi cán bộ để nâng cao khả năng quản lý

-     Các sáng kiến khác có liên quan đến đào tạo

21.6.2012

Không có

Đang thực hiện

9

Công ty ME Inc., Nhật Bản

“Tầm nhìn tương lai – Future vision”

-     Đào tạo kỹ thuật viên về kỹ thuật thang máy

-     Trao đổi nguồn lực lao động giữa Việt Nam và Nhật Bản

06.3.2012

(ký lại ngày 14.7.2014)

Sẽ bổ sung hằng năm

Đang thực hiện, kết quả rất tốt

10

Đại học Khoa học và Công nghệ Chung Chou, Đài Loan

Biên bản Ghi nhớ

-     Trao đổi đào tạo và thông tin học thuật

-     Trao đổi giảng viên và học giả

-     Tổ chức các hội nghị, hội thảo… chung

-     Trao đổi sinh viên

-     Trao đổi sinh viên thực tập và nghiên cứu ngắn hạn

-     Trao đổi cán bộ để nâng cao khả năng quản lý

-     Các sáng kiến khác có liên quan đến đào tạo

23.11.2011

Không có

Đang thực hiện

11

Đại học Champasack, CHDC Nhân dân Lào

Biên bản Ghi nhớ

-     Tổ chức hoạt động giới thiệu hình ảnh 2 trường ở Lào và Việt Nam

-     Trao đổi sinh viên và Giao lưu Văn hóa

-     Trao đổi giảng viên và nghiên cứu chung

-     Tổ chức chương trình đào tạo chung

-     Tham gia hội nghị, hội thảo, các cuộc họp liên quan đến học thuật

-     Các hoạt động khác dựa trên sự thỏa thuận của 2 bên.

11.8.2011

5 năm

Đang thực hiện

12

Đại học khoa học và Công nghệ Minghsin, Đài Loan

Biên bản Ghi nhớ

-     Trao đổi giảng viên, học giả, học viên sau đại học về giảng dạy, nghiên cứu

-     Trao đổi thông tin, tài liệu kỹ thuật, khoa học

-     Hợp tác nghiên cứu khoa học, công nghệ

-     Tổ chức hội nghi hội thảo chung

-     Đào tạo liên thông cho sinh viên tốt nghiệp

-     Đào tạo chương trình liên thông 2+2 cho sinh viên trường CĐCN

06.8.2010

5 năm

Đang thực hiện

13

Đại học khoa học và Công nghệ Lunghwa, Đài Loan

Biên bản Ghi nhớ

-     Trao đổi sinh viên

-     Trao đổi giảng viên

-     Trao đổi tài liệu học tập

-     Nghiên cứu chung

-     Tổ chức chương trình đào tạo chung

09.3.2010

5 năm

Đang thực hiện

14

Trường Cao đẳng Công nghệ - Đại học Houston, Hoa Kỳ

Biên bản Ghi nhớ

-     Đào liên thông đại học (3+2) tại Houston

-     Đào tạo thạc sĩ cho giảng viên

-     Trao đổi giảng viên và gửi chương trình và tài liệu giảng dạy cho đối tác

28.8.2008

Không có

Đang thực hiện

15

Đại học IUT1Grenoble, CH Pháp

Biên bản Ghi nhớ

-     Hợp tác đào tạo

-     Trao đổi sinh viên, giảng viên, cán bộ

-     Hợp tác nghiên cứu

05.6.2007

Không có

Đang thực hiện